SOCIALO-MEDIJU_IZMANTOSANA.jpg

Satura un sociālo mediju mārketinga nozīmīguma pierādīšana var sekmēt dramatisku jūsu mērķauditorijas un klientu bāzes pieaugumu. Tomēr par izaicinājumu tiek uzskatīta sociālo mediju izmantošana bez priekšzināšanām vai pieredzes.

Ir svarīgi, lai Jūs izprastu pamatu pamatus. Lai maksimizētu šīs mārketinga stratēģijas efektivitāti ir svarīgi izprast šos 10 vienkāršos likumus un spēt tos ieviest dzīvē.

Sociālo mediju izmantošana nr.1 Klausīšanās likums

Sociālo mediju un satura mārketinga panākumi pieprasa ilgāku laiku veltīt klausīšanai, bet mazāku runāšanai. Izlasiet to, kurās diskusijās piedalās Jūsu mērķauditorija, izpētiet, kas viņiem svarīgs un pievienojaties. Tikai tādā gadījumā ir iespējams iegūt stabilu reklāmguvumu līmeni un ar saturu neapgrūtināt lasītāju.

Sociālo mediju izmantošana nr.2 Fokusēšanās likums

Labāk specializēties vienas konkrētas problēmas risinājumā, nekā mētāties no viena jautājuma uz otru. Skaidri nodefinēta mārketinga stratēģija dos ievērojami augstākus rezultātus, nekā satura ģenerēšana, kas paredzēta visiem un nevienam.

Sociālo mediju fokusēšanās uz klientu.

Sociālo mediju izmantošana nr.3 Kvalitātes likums

Kvalitāte pārspēj kvantitāti.Labāk, lai Jūsu sekotāju skaits sasniedz 1000 aktīvo lietotājus, kuri ir ieinteresēti Jūsu saturā un labprāt ar to dalās ar citie, nevis 100000 lielu cilvēku auditoriju, kuriem Jūsu radītais satura nešķiet interesants un kuri iespējams ir mākslīgi palielinājuši sekotāju skaitu.

Sociālo mediju izmantošana nr.4 Pacietības likums

Ir jāatceras, ka panākumi, kas tiek novēroti sociālo mediju un satura mārketinga aktivitāšu rezultātā nav radīti vienas nakts laikā. Tā vietā, lai sapņotu par idealizēto 10000000 apmeklētāju, kurš būs uzradies nākamajā rīta, ir jāskatās kā reālistam - tas ir ilgtermiņa plāns.

Sociālo mediju izmantošana nr.5 Kombinēšanas likums

Ja Jūs publicējat aizraujošu, vērtīgu, un kvalitatīvu saturu, ka arī strādājat pie kvalitatīvas auditorijas izveides, tad Jūsu sekotāji paši dalīsies ar saturu savos sociālajos tīklos un blogos. Sociālo mediju aktivitāte paver jaunu iespēju, kā Google meklētajā tiek atrasts Jūsu uzņēmums.

Sociālo mediju izmantošana nr.6 Ietekmes likums

Ieguldiet laika resursus ietekmīgāko Jūsu industrijas uzņēmumu atrašanā un sadarbības izveidē. Sazinieties ar tiem, kuriem ir kvalitatīva auditorija un kuri būtu ieinteresēti Jūsu piedāvātajā produkta.

Ja tiks radīts iespaids, ka Jūsu saturs ir uzskatāms par autoritatīvu, interesantu vērtīgas informācijas ieguves avotu, tad šie uzņēmumi paši vēlēsies šo zinu nodot saviem sekotājiem. Tas var palīdzēt sasniegt jaunu, līdz šim neapzinātu, auditoriju.

Sociālo mediju ietekme

Sociālo mediju izmantošana nr.7 Vērtības likums

Ja visu laiku, kuru pavadāt sociālajos medijos veltīsiet tiešai produktu vai pakalpojumu virzīšanai, tad cilvēki pārstās Jūsu rakstītajā ieklausīties. Fokusējaties nevis uz reklāmguvumu līmeni, bet gan uz aizraujoša satura radīšanu un sadarbības attiecību radīšanu ar nozares ietekmīgākajiem ekspertiem un uzņēmumiem.

Sociālo mediju izmantošana nr.8 Atzīšanas likums

Jūs nevarat ignorēt cilvēku, kurš vēlas kontaktēties tieši ar Jums. Attiecību veidošana ir veiksmīga sociālo mediju mārketinga veiksmes pamats, tādēļ vienmēr atzīstiet ikvienu, kurš ar Jums ir sazinājies.

Sociālo mediju izmantošana nr.9 Pieejamības likums

Nekad uzreiz pēc satura publicēšanas nepazūdiet! Esiet pieejami Jūsu auditorijai. Tiešsaistes lietotāji nevēlēsies jūs apgrūtināt, ja atbilde uz viņiem svarīgu jautājumu tiks sniegta pēc nedēļas vai divām, tādēļ piedalieties reklāmguvumu līmeņa veicināšanā.

Sociālo mediju izmantošana nr.10 Abpusējais likums

Ja Jūs pats nedalāties ar citu radīto saturu, Jūs nevarat to sagaidīt no pretējās puses. Tādēļ daļa no sociālo mediju aktivitātēm paredzēta laika ir jāpavada iesaistoties diskusijās par citu radīto saturu, ka arī daloties ar to.

Secinājums

Sociālo mediju mārketings ir komplicēts. Tā veiksmīgs rezultāts ir atkarīgs no stratēģijas izveides un izpildes kvalitātes.


Rakstā izmantotais informācijas avots: 10 sociālā mediju mārketinga likumi


Radušies papildus jautājumi? Vēlies uzzināt vairāk par Mājas lapu izstrādenozīmi jaunu klientu piesaistē? Jautā, mēs palīdzēsim!