Mēs izveidojam detalizētu uzraudzības plānu, kas ietver regulāras pārbaudes un atskaites par uzlabojumu ieviešanu. Mēs nodrošinām, ka visi ieteikumi tiek izpildīti un klientam tiek sniegtas regulāras atskaites par progresu un vietnes veiktspējas uzlabojumiem.