Mēs veicam pieejamības auditus, pamatojoties uz WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) vadlīnijām, un izmantojam automatizētus un manuālus testēšanas rīkus, lai identificētu un labotu pieejamības problēmas, nodrošinot, ka mājaslapa ir pieejama visiem lietotājiem, ieskaitot personas ar invaliditāti.