Mēs sākam ar sākotnējo konsultāciju ar klientu, lai izprastu viņu mērķus un prioritātes. Pēc tam mēs veicam sākotnējo analīzi, lai identificētu galvenās jomas, kuras nepieciešams uzlabot, un izstrādājam prioritizētu rīcības plānu.