Kļūdas tiek ziņotas, izmantojot testēšanas pārvaldības rīkus, piemēram, JIRA, ar detalizētu aprakstu, reprodukcijas soļiem un nepieciešamajiem labojumiem.