Mēs uzturam regulāru un atklātu komunikāciju ar klientiem, izmantojot e-pastus, telefona zvanus un tiešsaistes sapulces. Mēs nodrošinām detalizētus atskaites un statusa ziņojumus, kā arī sniedzam reāllaika atjauninājumus par testēšanas progresu un audita rezultātiem.