Mēs izmantojam dažādas testēšanas metodes, tostarp manuālo testēšanu, automatizēto testēšanu, funkcionālo testēšanu, lietojamības testēšanu, veiktspējas testēšanu, drošības testēšanu un pārlūkprogrammu savietojamības testēšanu.