info@sem.lv Šarlotes iela 18A
Rīga, Latvija
+371 27677399

Par audita procesu un praktiskiem aspektiem

01

Kā jūs nosakāt mājaslapas audita sākotnējās prioritātes?

Mēs sākam ar sākotnējo konsultāciju ar klientu, lai izprastu viņu mērķus un prioritātes. Pēc tam mēs veicam sākotnējo analīzi, lai identificētu galvenās jomas, kuras nepieciešams uzlabot, un izstrādājam prioritizētu rīcības plānu.

02

Vai jūs piedāvājat pastāvīgu uzraudzību pēc audita pabeigšanas?

Jā, mēs piedāvājam pastāvīgu uzraudzību un uzturēšanas pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka visi ieteikumi tiek ieviesti efektīvi un ka mājaslapa turpina darboties optimāli arī pēc audita pabeigšanas.

03

Kā jūs veicat sīkdatņu un privātuma politikas atbilstības pārbaudi audita laikā?

Mēs pārbaudām, vai mājaslapa atbilst GDPR un citiem datu aizsardzības noteikumiem, analizējot sīkdatņu izmantošanu, privātuma politiku un lietotāju datu apstrādes praksi. Mēs nodrošinām, ka visi nepieciešamie atļaujas paziņojumi ir pareizi integrēti.

04

Kā jūs nodrošināt, ka mājaslapa atbilst pieejamības standartiem, piemēram, WCAG?

Mēs veicam pieejamības auditus, pamatojoties uz WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) vadlīnijām, un izmantojam automatizētus un manuālus testēšanas rīkus, lai identificētu un labotu pieejamības problēmas, nodrošinot, ka mājaslapa ir pieejama visiem lietotājiem, ieskaitot personas ar invaliditāti.

05

Vai jūs piedāvājat apmācību vai konsultācijas pēc audita, lai palīdzētu ieviest ieteikumus?

Jā, mēs piedāvājam apmācības sesijas un konsultācijas, lai palīdzētu klienta komandai saprast audita rezultātus un veiksmīgi ieviest ieteiktos uzlabojumus, nodrošinot ilgtermiņa vietnes veiktspēju un kvalitāti.

06

Kā jūs izvērtējat mājaslapas drošības ievainojamības audita laikā?

Mēs izmantojam plašu drošības pārbaudes rīku klāstu, tostarp iekļūšanas testus, ievainojamību skenēšanu un manuālas pārbaudes, lai identificētu potenciālās drošības ievainojamības un sniegtu ieteikumus to novēršanai.

07

Kā jūs mērāt un ziņojat par mājaslapas uzlabošanas progresu pēc audita veikšanas?

Mēs izveidojam detalizētu uzraudzības plānu, kas ietver regulāras pārbaudes un atskaites par uzlabojumu ieviešanu. Mēs nodrošinām, ka visi ieteikumi tiek izpildīti un klientam tiek sniegtas regulāras atskaites par progresu un vietnes veiktspējas uzlabojumiem.