info@sem.lv Šarlotes iela 18A
Rīga, Latvija
+371 27677399

Par mājaslapu auditiem

01

Kas ir mājaslapas audits?

Mājaslapas audits ir padziļināta pārbaude, kas novērtē mājaslapas tehnisko stāvokli, SEO, saturu, lietojamību un drošību, lai identificētu un novērstu problēmas un uzlabotu veiktspēju.

02

Kādu informāciju sniedz mājaslapas audits?

Audits sniedz detalizētu ziņojumu par mājaslapas stiprajām un vājajām pusēm, ietverot ieteikumus par uzlabojumiem tehniskajā konfigurācijā, SEO, saturā, lietojamībā un drošībā.

03

Cik bieži vajadzētu veikt mājaslapas auditu?

Mājaslapas auditu ieteicams veikt vismaz reizi gadā vai pēc būtiskām izmaiņām vietnes saturā, struktūrā vai tehniskajā konfigurācijā.

04

Kādi ir galvenie audita posmi?

Galvenie posmi ietver sākotnējo novērtējumu, datu vākšanu, analīzi, ziņojuma sagatavošanu un ieteikumu ieviešanu.

05

Kas ir tehniskais audits?

Tehniskais audits novērtē mājaslapas tehnisko konfigurāciju, tai skaitā kodu kvalitāti, servera iestatījumus, ātrumu un drošības aspektus.

06

Kas ir SEO audits?

SEO audits pārbauda mājaslapas meklētājprogrammu optimizāciju, ietverot atslēgvārdu analīzi, satura kvalitāti, meta tagus, saitēm un citus faktorus, kas ietekmē vietnes redzamību meklētājprogrammās.

07

Kas ir satura audits?

Satura audits novērtē vietnes satura kvalitāti, atbilstību un efektivitāti, kā arī tā atbilstību uzņēmuma mērķiem un lietotāju vajadzībām.

08

Kas ir lietojamības audits?

Lietojamības audits novērtē, cik viegli un intuitīvi lietotāji var izmantot mājaslapu, identificējot lietošanas problēmas un ieteikumus to uzlabošanai.

09

Kā jūs veicat konkurentu analīzi audita laikā?

Mēs salīdzinām jūsu mājaslapu ar konkurentu vietnēm, novērtējot viņu stiprās un vājās puses, lai identificētu iespējas un draudus.

10

Kādi rīki tiek izmantoti audita veikšanai?

Mēs izmantojam dažādus rīkus, piemēram, Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, GTmetrix, un citi, lai veiktu padziļinātu tehnisko, SEO un veiktspējas analīzi.

11

Kā jūs prioritizējat atrastās problēmas?

Mēs prioritizējam problēmas pēc to ietekmes uz vietnes veiktspēju, lietotāju pieredzi un uzņēmuma mērķiem, sniedzot ieteikumus to risināšanai secīgi pēc svarīguma.

12

Kā jūs iesakāt risinājumus atrastajām problēmām?

Mēs sniedzam detalizētus ieteikumus un plānu, kā novērst identificētās problēmas, ieskaitot tehniskos labojumus, satura uzlabojumus un SEO stratēģijas.

13

Vai audits ietver ieteikumus par nākotnes uzlabojumiem?

Jā, audits ietver ieteikumus par ilgtermiņa uzlabojumiem un stratēģijām, lai nepārtraukti uzlabotu mājaslapas veiktspēju un efektivitāti.

14

Kādas ir audita izmaksas?

Audita izmaksas ir atkarīgas no vietnes sarežģītības.

15

Kā tiek veikta komunikācija ar klientu testēšanas un audita laikā?

Mēs uzturam regulāru un atklātu komunikāciju ar klientiem, izmantojot e-pastus, telefona zvanus un tiešsaistes sapulces. Mēs nodrošinām detalizētus atskaites un statusa ziņojumus, kā arī sniedzam reāllaika atjauninājumus par testēšanas progresu un audita rezultātiem.