Kas ir lietojamība? Lietojamība un lietotāja pieredze (UX) nav viens un tas pats. Lietojamība ir viens no svarīgākajiem rīkiem web izstrādē.

Produkta lietojamība ir rīks, ar kura palīdzību ir iespējams nodefinēt lietotāja pieredzi., tā ir UX neatņemama sastāvdaļa. Par spīti tam, ka daudzi uzskata, ka lietojamība ir tas, kas nodrošina vienkāršu produkta izmantošanu, tomēr tas ir daudz kas vairāk.  

ISO 9421-11 standarts definē lietojamību kā: pakāpi, kura raksturo, cik lielā mērā konkrētais gala lietotājs efektīvi un operatīvi var izmantot produktu noteiktu mērķu sasniegšanai un par to izjust gandarījumu. Lietojamība nav stāsts par to, cik vienkārši lietotājs var izmantot produktu, bet arī par gandarījumu. Piemēram, lai mājas lapa atbilstu šiem kritērijiem, tai ir jābūt ne tikai vienkārši lietojamai, bet arī vizuāli baudāmai un piesaistošai.

Kādēļ lietojamība ir svarīga?

Pirms mēs turpinām iedziļināties lietojamības nozīmē, ir svarīgi saprast lietojamības patieso nozīmīgumu. Lietojamība ir nozīmīga, jo, ja lietotājs, ātri, ērti, efektīvi, ar vajadzīgo emocionālo gandarījumu nesasniegs savu mērķi ar Tavu produktu, viņš meklēs alternatīvas, kas palīdzēs sasniegt so mērķi.

Mājas lapu un mobilo aplikāciju nozarē piedāvāto alternatīvo risinājumu klāsts ir pietiekami plašs. Viss ir pavisam vienkārši: ja tavs produkts nav lietojams, lietotāja pieredze ir negatīva, mājas lapas apmeklētājs pametīs tavu mājas lapu un iegādāsies Tava konkurenta produktu. Mājas lapas izstrādātāji, kuri vēlas izstrādāt ilgtermiņa dzīvotspējīgus produktus, izstrādā tos atbilstoši lietojamības labākajai praksei vai arī riskē konkurences cīņā zaudēt savus klientus.

2015.gadā trīs uzņēmumi: Huff Industrial Marketing, KoMarketing un BuyerZoneIn veica pētījumu par B2B web lietotāju paradumiem. Pētījuma rezultāti nav pārsteidzoši.  Tika noskaidrots, ka

  • - 46% lietotāju pamet mājas lapu tādēļ, ka nav saprotams, kāds ir uzņēmuma darbības veids un piedāvātie pakalpojumu (šajā gadījumā ir novērojams efektīva mājas lapas vēstījuma trūkums);
  • - 44% lietotāju mājas lapu pamet neatrodot kontaktinformāciju;
 • - 37% mājas lapu pamet sliktas navigācijas vai vāja dizaina dēļ.

Šie rezultāti norāda uz sliktas lietojamības negatīvo ietekmi uz uzņēmuma attīstību un mājas lapas apmeklējuma rādītājiem. Lietojamība ir uz lietotāju orientēta mājas lapas izstrādes procesa rezultāts.  Tas ir process, kas pēta to, kā un kapēc lietotājs izvēlas konkrēto produktu. Šis process ir iteratīvs un pēc katra izpētes cikla tiek uzlabots.

5 izmantojamu produktu pazīmes

Lietojamības un lietotāja pieredzes eksperte, bijusī Lietojamības Profesioāaļu Asociācijas (UXPA) prezidente Vitnija Kesenberija (Whitney Quesenberry), ir nodefinējusi piecas pazīmes, kurām ir jāatbilst produktam, lai to varētu uzskatīt par lietojamu. Lietojams produkts ir:

  • - Efektīvs;
  • - Derīgs lietošanai;
  • - Piesaistošs;
  • - Kļūdu tolerants;
 • - Vienkārši apgūstams.

Efektivitāte un lietojamība

Efektivitāte ir par to, vai potenciālais klients spēj precīzi sasniegt savu mērķi. Liela daļa produkta efektivitātes tiek radīta pateicoties atbalstam, kurš tiek sniegts produkta izmantošanas laikā. Piemēram, fiksēts un obligāti ievadāms kredītkartes numura laukums, kas dod iespēju lietotājam ievadīt tikai derīgas kartes numuru un samazināt iespējamo kļūdu risku. Ir daudz un dažādi veidi, kā nodrošināt atbalstu, tomēr galvenais, tam ir jābūt pēc iespējas informatīvākam un saprotamam.

Piemēram, šajā maksājumu formā, ir ierobežots maksimālais ievadāmo zīmju skaits, tas ir veidots ar mērķi samazināt kļūdu skaitu.

Tu protams, vēlies noskaidrot, cik sarežģītu valodu ikdienā izmanto produkta lietotājs. Jo saprotamāka un vienkāršāka ir valoda (tiek ieteikts sestās klases līmenis), jo lielāka varbūtība tam, ka informācija pozitīvi ietekmēs lietotāju. Izmanto pareizo tehnoloģiju sarežģītības pakāpi, piemēram, samazinot sarežģīto un lietotājiem nesaprotamo terminu skaitu mājas lapā. Tas palīdzēs nodrošināt vienkāršu, saprotamu un nozīmīgu vēstījumu mājas lapas apmeklētājiem.

Samazini mājas lapas navigācijas sarežģītību, tas ir sevišķi noderīgi, ja mājas lapas lietotājam, lai nokļūtu mērķa lapā ir jādodas cauri daudzu lapu labirintiem. Visticamāk viņš vairs neatgriezīsies. Pārāk ar šo neaizraujies, atceries, ka nozīme ir balansam starp efektivitāti un darbību derīgumu.

Lietderīgums un lietojamība

Efektivitāte un lietderīgums ir divi ļoti līdzīgi vārdi. Tomēr no lietojamības viedokļa šie jēdzieni ir ļoti atšķirīgi. Lietderīgums ir saistīts ar ātrumu: cik ilgā laikā lietotājs var paveikt savu galveno uzdevumu? Tu vēlies noteikt to cik daudz soļu (klikšķu vai posmu) ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, vai to skaitu ir iespējams samazināt? Tas palīdzēs izveidot lietderīgu darbību procesu.

Padomā par to, cik daudz laika teksta kopēšanā un pārvietošanā tev palīdzējušas ietaupīt ir mums tik ļoti ierastās funkcijas Ctrl+C un Ctrl+V. Lai maksimizētu lietderību tev ir jāsaprot arī tas, kāds ir visērtākais veids, kā lietotājam patīk strādāt - izmantojot stacionāro datoru ar peli un klaviatūru vai mobilās ierīces. Abos gadījumos ir nepieciešama atšķirīga pieeja mājas lapas navigācijas izstrādē.  

Iesaiste un web lapas lietojamība

Iesaiste ir nedaudz neprecīzs vārds, tomēr tas tiek pieminēts ikreiz, kad mēs domājam par to, kad lietotājs uzskata produktu par patīkamu lietošanā un izjūt emocionālo gandarījumu. Šeit vissvarīgākā nozīme ir estētikai, tieši tādēļ daudzi uzņēmumi izvēlas investēt tikai efektīvos grafiskā dizaina elementos. Tomēr tas nav vienīgais faktors, kas ietekmē lietotāju interesi par produktu.

Iesaiste nav jautājums par to, kurš produkta iepakojums izskatīsies viselegantāk un būs vispievilcīgākais, bet par to, kā produkts izskatīsies pareizi. Atbilstošs uzņēmuma mājas lapas elementu izkārtojums, salasāma tipogrāfija jeb burtu fonti un vienkārši izmantojama navigācija ir tas, kas patiesībā rada klientu interesi par produktu. To, ka izskats nav galvenais pierāda daudzās valstīs plaši izmantotā Wikipedia, kas ir atpazīstama ar savu ļoti vienkāršo un lakonisko dizainu.

Vikipēdija pierāda to, ka lietojamībā ne tikai dizainam, bet arī citiem faktoriem ir nozīme klientu intereses radīšanā

Kļūdu tolerance lietojama produkta izstrādē

Šķiet neiespējami izvairīties no kļūdām, kas var rasties produkta izmantošanas laikā, it īpaši, ja runa ir par digitālajiem produktiem, kur bieži vien kļūdas nav paredzamas. Runa ir par tām kļūdām, kuras nespēj novērst mājas lapas izstrādātāji.

Kļūdu novēršana ir ļoti būtisks lietojamības faktors. Par kļūdu toleranci ir uzskatāma kļūdu minimizēšana un citas darbības, kas ir nepieciešamas, lai lietotājs ātri atgūtos un veiksmīgi turpinātu iesākto darbu.

Kļūdu tolerance ietver trīs soļus:

  • - Nepareizu darbību iespēju ierobežošanu. Pogām un saitēm ir jābūt vienkāršām un nepārprotamām, valodai ir jābūt vienkāršai un skaidrai, neizmantojot nozares žargonus, ja no tiem var izvairīties.
  • - Piedāvā iespēju “labot”. Dod iespēju lietotājam notīrīt visu uzrakstīto un atsāk darbu no sākuma.
 • - Pieņemsim, ka visi lietotāji darīs lietas, kuras Jūs negaidāt. Sniedziet atbalstu vai palīdziet lietotājam saprast pareizu darbību secību.

Dropbox saviem lietotājiem piedāvā darbības atcelšanas funkciju, lai novērstu nejaušu nepieciešamo failu neatgriezenisku  iznīcināšanu

Vienkārša apgūšana = lietojams produkts

Ja tu vēlies, lai tavu produktu regulāri izmantotu atkārtoti, tu vēlies, lai tā izmantošana būtu viegli apgūstama. Ja tu nevēlies, lai tavs laimīgais lietotājs, klients kļūtu par nelaimīgu un aizkaitinātu konkurentu klientu, vienmēr, papildinot mājas lapas funkcionalitāti vai dizainu, padomā par to, cik viegli to sapratīs un apgūs lietotājs.

Šis paradokss bieži vien ir novērojams sociālajos medijos, Visbiežāk lietotāji jaunās funkcijas noliedz, ir neapmierināti, tādēļ sociālie tīkli mācās no savām kļūdām un cenšas vēl pirms funkciju parādīšanās par tām informēt lietotājus. Problēma tiek atrisināta, ja jaunās īpašības ir iespējams apgūt ātri un vienkārši.

Vislabākais veids, kā saprast lietotāju un atbalstīt viņu jauno funkciju apgūšanas procesā ir radīt tādu aplikāciju, mājas lapu vai sistēmu, kas atbilst lietotāja mentālajam gredzenam. Mentālais modelis ir tas, kādā veidā cilvēks saprot un uztver pasaulē eksistējošus elementus. Tas ir patiesais iemesls, kādēļ virtuālās pogas līdzinās īstām pogām, jo mēs visi zinām, kā tās darbojas. Forma ir tā, kas rosina lietotāju uz darbību, tādēļ to ir vienkārši apgūt.

Derīgums + Lietojamība = Lietderība

Mājas lapas izstrādes procesā ir jādomā ne tikai par lietojamību, bet arī par funkciju derīgumu. Kamēr lietojamības galvenais uzdevums ir izstrādāt funkcijas, kuras ir vienkāršas un patīkamas izmantošanai, derīguma galvenais uzdevums ir pretējs. Derīgums ir lietotājiem primāri nepieciešamo funkciju izstrāde.

Tikai tad, kad lietojamība ir apvienota ar to derīgumu, produkts kļūst lietderīgs tā lietotājiem. Piemēram mobilā maksājumu aplikācija, kurā ir integrēta iespēja uzaicināt šo aplikāciju lietot citus Facebook lietotājus nav nepieciešama, jo lielākā daļa lietotāju to visticamāk neizmantos.  Ja aplikācijas lietotāji šo funkciju neizmantos, tā kļūst viņiem nederīga, bet ieguldītie pūliņi aplikācijas veidošanā un tam veltītās izmaksas ir bijušas liekas.

Secinājums

Lietojamība ir vairāk par vienkāršu un ērtu produkta lietošanu. Ja tu vēlies, lai tava uzņēmuma mājas lapa būtu veiksmīga, tev ir nepieciešams pārliecināties par to, ka tās dizains ir ne tikai efektīvs un vienkārši lietojams, bet arī piesaistošs, tolerants pret kļūdām un vienkārši saprotams. Protams, ir situācijas, kad uzņēmuma resursi, kurus novirzīt lietojamībai ir ļoti ierobežoti, jo uzņēmuma prioritātes ir citas. Tomēr, gadījumos, kad šādu konfliktu nav, ir ieteicams lietojamību izvirzīt par galveno prioritāti mājas lapas izstrādes procesā.


Nepieciešama lietojamības testēšana? Jautā, mēs varam palīdzēt.