WEB dizaina centrs

Kādēļ tu izstrādā mājas lapu? Savam priekam? Tādēļ, ka to dara konkurenti? Lai arī, cik daudz priekšrocības būtu mājas lapas izstrādei, patiesību sakot, galvenais iemesls, kādēļ izstrādāt pārdomātu web dizainu ir mājas lapas apmeklētājs. Tādēļ web dizainam jau pašā sākumā būtu jārotē ap mērķauditorijas vajadzības orbītu.

Labs web dizains nav tikai saistīts ar vizuālo pievilcību. Pašā web konstrukcijas pamatā ir "uz mājas lapas apmeklētāju koncentrēta" dizaina izstrāde. Šāda web dizaina izstrādē primāri tiek noskaidrotas un ņemtas vērā mērķauditorijas vajadzības, iezīmes un uzvedība, lai izstrādātu, gan vizuāli saprotamu, gan funkcionāli lietojamu mājas lapu.

Lai mājas lapa būtu veiksmīga, tās dizainam ir jābūt efektīvam, iedarbīgam, lietotāju iesaistošam un viegli saprotamam. Galvenais, lai apmeklētājam būtu patīkami izmantot konkrēto mājas lapu un tas sagādātu tam aizrujošu lietošanas pieredzi (User Expierence - UX).

Esam noskaidrojuši, ka dizainam pamatā ir jāgrozās ap mājas lapas apmeklētāju. Taču kā izskatās šāda veida dizaina izstrādes process? Kā izveidot šādu dizainu?

"Uz lietotāju centrēts" mājas lapas dizains

Protams, pamatā ir jānosaka, kas ir tava mērķauditorija. To ļoti viegli, vismaz aptuveni, iespējams noteikt pēc firmas izplatītajiem produktiem, sniegtajiem pakalpojumiem un darbības stilu. Taču jebkura "uz apmeklētāju centrēta" web dizaina izstrāde sastāv no šādiem posmiem:

UX web dizains

Stratēģija -> Pētniecība -> Analīze -> Dizains -> Web izstrāde

Izstrādājot "uz lietotāju centrētu" web dizainu ir iespējams iegūt "atgriezenisko saiti", kura virza mājas lapas izstrādi strukturētā virzienā, katrā no augstāk minētajiem posmiem.

Šo "atgriezenisko saiti" ir iespējams izveidota, lai labāk izzinātu mājas lapas apmeklētāju vajadzības un intereses. "Atgriezenisko saiti" iespējams iegūt, pielietojot dažādus paņēmienus un metodes. Metodes un tehnikas ir ļoti daudz, taču vēl vērtīgāk ir zināt, kuru no tām pielietot attiecīgajā mājas lapas izstrādes posmā.

Iepazīstinot ar UX (lietotāja pieredze) galveno metožu banku

Lai sniegtu kaut nelielu ieskatu, kādas metodes iespējams pielietot, lai izzinātu savus esošos un potenciālos mājas lapas apmeklētājus, ielūkojies UX galveno metožu bankā (UX Mastery Techniques Bank). Te atradīsi metožu aprakstus, kā arī norādes, kurā no web dizaina izstrādes posmiem metode būtu jālieto.

UX (lietotāja pieredzes) web dizaina izstrādes process

Katrā no augstāk minētajiem "uz apmeklētāju centrēta" web dizaina izstrādes posmiem, nepieciešams izmantot atšķirīgu izpētes metodi. Viss notiek pakāpeniski.

Stratēģija

Stratēģijas izveide jāveic jau pašā dizaina izstrādes sākumā. Tā skaidrāk iespējams definēt zīmola būtību, uzņēmuma pamatprincipus, kā arī redzēt web dizaina iedarbību ilgtermiņā. Stratēģijas izstrāde ļaus skaidrāk apzināties mājas lapas mērķus un veidolu.

Aplūko "Stratēģijas" posmā pielietojamās metodes

Pētniecība

Pētniecības fāze būtībā ir pats svarīgākais projekta izstrādes posms. Piekopjot uz kārtīgi izstrādājot pētniecības fāzi, iespējams lietotājam sniegt informatīvu un patīkamu mājas lapas lietošanas pieredzi (UX).

Aplūko "Pētniecības" posmā pielietojamās metodes

Analīze

Analīzes fāze nepieciešama, lai veiksmīgi izdarītu secinājumus no Pētniecības fāzē iegūtajiem datiem. Šajā fāzē iespējams ne tikai atbildēt uz jautājumu "Kas apmeklēs mājas lapu?", bet arī "Kādēļ tie apmeklēs mājas lapu?".

Aplūko "Analīzes" posmā pielietojamās metodes

Dizains

Kad skaidri apzināti dati par lietotāju, balstoties uz "atgriezenisko saiti", iespējam būvēt un izstrādāt gudru un lietotāja vajadzību apmierinošu mājas lapas dizainu. Šajā posmā tiek izstrādātas un apzinātas, kādas detaļas un zonas lietotājam ir svarīgas konkrētajā mājas lapā.

Aplūko "Dizaina" posmā pielietojamās metodes

Web izstrāde

Web izstrādes fāzē visas iepriekšējās zināšanas un dati par lietotāju tiek pārvilkti ar "miesu". Visa izpēte kļūst fiziska reprezentācija visam tam, kas lietotājam ir svarīgs.

Aplūko "Web izstrādes" posmā pielietojamās metodes

UX procesa diagrammas

Visbeidzot, aplūko pāris uzskatāmus materiālus, lai vizuāli spētu saprastu, kā tad izskatās šis "uz lietotāju centrētais" web dizaina izstrādes process.

A board game of snakes and ladders, used to describe the user-centred design process

Aplūkot diagrammu

 

A treasure map, starting with user research and where X marks the spot: a product that people love!

Aplūkot diagrammu

 

Pascal Raabe's take on the UX iceberg includes cute eskimos and penguins.

Aplūkot diagrammu


Saistītie raksti:

Noderīgi mājas lapas izstrādes instrumenti

Nozīmīgs web dizaina pamats: Mājas lapas struktūra

Kā labāk iepazīt savu klientu? 


 Lasīt vairāk: Mājas lapu izstrāde

Rakstā izmantotie informācijas avoti: Kā izskatās UX web dizaina izstrādes process

UX metožu banka

UX izstrādes posma fāzes


Radušies papildus jautājumi? Vēlies uzzināt vairāk par mērķauditorijai paredzēta web dizaina un māja slapas izstrādi? Jautā, mēs palīdzēsim!