Konsultācijas par Eiropas Savienības Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasību ieviešanu un izpratni.

Konsultācijas par Eiropas Savienības Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasību ieviešanu un izpratni.