Plānojot mājas lapas izstrādi ir ļoti daudzas lietas, kas ir jāņem vērā. Mājas lapas dizainam ir jābūt vizuāli pievilcīgam, lai lapas apmeklētāji vēlētos uz to skatīties. Web lapas saturam ir jābūt pietiekami informatīvam, lai mājas lapas apmeklētājs paveiktu tos uzdevumus, kuru dēļ viņam lapa bija jāaplūko. Viens no svarīgākajiem mājas lapas izstrādes elementiem ir lietojamība. Tu taču vēlies, lai mājas lapas izstrāde palīdzētu uzņēmuma attīstībā?

Jau iepriekšējos rakstos mēs stāstījām par lietojamības testēšanas kritērijiem un lietotāju izpētes metodēm. Tomēr, lai šīs aktivitātes būtu veiksmīgas vēl pirms lietotāju izpētes plānošanas ir nepieciešams noskaidrot to, kādi elementi ir nepieciešami, lai lietotāju izpēte būtu efektīva. Šie elementi attiecas uz visiem lietojamības aspektiem  un var palīdzēt noteikt to, kuru UX izpētes metodi ir ieteicams izmantot.  Zemāk noskaties nelielu video.

Video, kurā vari noskaidrot, kas ir lietotāju izpēte. 

Atgādināsim to, ka galvenais iemesls, kādēļ mājas lapas lietojamība ir svarīga ir tas, ka pašlaik internetā ir atrodamas tūkstošiem vienādu mājas lapu, bet lietotājs tās pametīs tik ilgi, kamēr atradīs kādu lietojamu web lapu.  Tavas mājas lapas dizains var būt visskaistākais, viselegantākais un visefektīvākais, tomēr, ja mājas lapas apmeklētājs uzreiz neorientēsies navigācijā, viņš šo lapu pametīs uz visiem laikiem.

Lietotāju izpēte un lietojamība - plānošanas elementi

Pirmais un vissvarīgākais mājas lapas lietojamības izpētes elements ir tas, ka tev ir jau iepriekš jāzina tas, kādus jautājumus tu vēlies uzdot web lapas apmeklētājiem. Tomēr ir jāatceras, jo sarežģītāks ir produkts, jo sarežģītāka ir lietotāju izpēte un ar vienu aptauju būs krietni par maz, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Ja tu nezini, kādus jautājumus uzdot, visticamāk, ka tu nesaņemsi nevienu noderīgu atbildi.

Otrais elements: tev ir jāzina, kādēļ tev ir nepieciešamas atbildes tieši uz šiem jautājumiem. Šīm atbildēm ir pozitīvi jāietekmē uzņēmuma darbība. Nav jēga investēt pasūtījumu procesa UX izpētē, ja tas darbojas labi un ģenerē iespējami lielāko peļņu. Lietotāji var kļūt laimīgāki arī ar nelieliem uzlabojumiem, bet bizness no tā neiegūs.

Nākamais ir saprast to, kādu metodi vai metodes ir jāizmanto, lai iegūtu atbildes uz nodefinētajiem jautājumiem. Tu vari atklāt to, ka viena tikai metode dod iespēju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, bet iespējams vairāku metožu kombinācija ir jāizmanto, lai atbildētu uz vismaz vienu vai vairākiem jautājumiem.

lietotāju izpēte

Web izstrādes process. 

Ceturtais elements: nepieciešamo resursu apjoms (tas ietver laiku, cilvēkresursus, budžetu un nepieciešamo aprīkojumu). Ja tavā rīcībā pašlaik nav nepieciešamo resursu mājas lapas lietotāju izpētei, tev ir nepieciešams izstrādāt plānu to iegūšanai vai ieplānot uzņēmuma nākamā gada budžetā. Ja nav iespējams iegūt nepieciešamos resursus, lai veiktu web lapas lietotāju izpēti tā, kā plānot, lietotāju izpētes plāns ir pilnībā jāpārveido.

Piektais elements: atbildes uz tādiem izmantotās lietotāju izpētes metodes jautājumiem kā "kad", "kur", "kādēļ" un "kas". Atbildes uz jautājumiem "kad" un "kur" būs jau iepriekš noteiktas, "kādēļ" skaidros, kādēļ lietotāju izpēte tiek veikta, bet "kas" nosaka to, kas ir atbildīgs par lietotāju izpēti.

Lietotāju izpēte un lietojamība - jautājumi un to nepieciešamība

Tavs uzdevums ir salikt iepriekšminētos soļus kopā un noteikt problēmas, ar kurām sastopas uzņēmums izmantojot produktu (mājas lapu). Ko vēlas mārketinga departaments? Ko vēlas finanšu departaments? Šādā veidā ir jāuzdod jautājumi un jānoskaidro atbildes par visiem departamentiem.

Ir vērts atzīmēt to, ka ne visi šie jautājumi ietekmē mājas lapas apmeklētāju vēlmes un vajadzības. Ne visi jautājumi ir nepieciešami. Neviens mājas lapas apmeklētājs un klients neteiks: "Es vēlos iztērēt vairāk naudas Jūsu uzņēmumā", tomēr mājas lapas apmeklējums visbiežāk ir  posms pirms pirkuma lēmuma pieņemšanas. Lietotāja pieredze ir tieši saistīta ne tikai ar lietotāju, bet arī ar uzņēmuma vajadzībām.

Tev ir mērķu saraksts, kurus uzņēmumam ir jāsasniedz. Tev ir jāsaprot arī tas, kādēļ šie mērķi uzņēmumam ir jāsasniedz. "Tas varētu būt lieliski, ja.." izklausās jauki, bet tev ir jāsaprot, kādēļ šī ideja ir nozīmīga. Ja departaments nevar paskaidrot iemeslu, visticamāk, ka nav problēmas, kuru ir nepieciešams atrisināt. Tu (visticamāk) vari aizmirst par šiem mērķiem.

Pēc galveno problēmu identificēšanas, ir nepieciešams noteikt to prioritāti. To var darīt gan patstāvīgi, gan sadarbojoties ar projekta komandu vai akcionāriem, īpašniekiem. Šis process dod iespēju ieraudzīt un pamainīt prioritātes un koncentrēties uz svarīgāko problēmu atrisināšanu.

Visbeidzot, iegūtās prioritātes un problēmas ir jāpārveido par jautājumiem, uz kuriem ir nepieciešams iegūt atbildi. Piemēram, tavs uzdevums ir atjaunot interneta veikala dizainu. Tavas galvenās prioritātes šajā projektā ir (atbilstoša secībā):

 • - Lietotāji pamet pārdošanas procesu pēc  izvēles "iegādāties".
 • - Pēc e-veikala atjaunošanas tiek saņemti ievērojami vairāk klientu zvanu.
 • - Tev ir nepieciešams pievienot jaunu, vēl nebijušu produktu kategoriju.

Tad jautājumi, uz kuriem ir nepieciešams atrast atbildi ir šādi:

 • - Kādēļ klienti pārtrauc pārdošanas procesu?
 • - Kāds ir klientu zvanu iemesls?
 • - Kādā veidā ir iespējams samazināt klientu zvanu apjomu?
 • - Ko lietotāji vēlas redzēt interneta veikala izvēlnē?
 • - Kas viņiem liktu iegādāties produktu?

Lietojamība - lietotāju izpētes metodes

Metode vai metodes, kuras tiks izmantotas lietotāju izpētē ir atkarīgas no projekta mēroga, pieejamo resursu apjoma un jautājumiem, uz kuriem ir nepieciešams atbildēt.  Metodes, kuras ir iespējams izmantot (iepriekšējā sadaļā pieminētais piemērs):

 • - Kādēļ klienti pārtrauc pārdošanas procesu? - lietojamības testēšana (vērojot lietotāju darbību mājas lapā) vai lietotāju aptaujas (kādēļ Jūs neturpināt pirkuma procesu?), vai šo abu metožu kombinācija.
 • - Kāds ir klientu zvanu iemesls? - datu izmantošana (ko klientu apkalpošanas sistēma par šo saka?), lietojamības tests (kādēļ lietotāji neizmanto tiešsaistes palīdzību?) vai lietotāju aptaujas (ko mēs darām nepareizi?).
 • - Kādā veidā ir iespējams samazināt klientu zvanu apjomu? - datu izmantošana (ko klientu apkalpošanas sistēma par šo saka?), lietojamības tests (kādēļ lietotāji neizmanto tiešsaistes palīdzību?) vai lietotāju aptaujas (ko mēs darām nepareizi?).
 • - Ko lietotāji vēlas redzēt interneta veikala izvēlnē? - lietojamības tests (varbūt ir pieejami šabloni, kas lietotajam par tiem ir sakāms?).
 • - Kas viņiem liktu iegādāties produktu? - lietojamības tests (varbūt ir pieejami šabloni, kas lietotājam par tiem ir sakāms?).

Tu, protams, vari izvēlēties jebkuru citu lietojamības izpētes metodi. Nav nozīmes, kādu metodi tu izvēlēsies, svarīgāk ir noskaidrot, vai ar izvēlētās metodes palīdzību ir iespējams atbildēt uz izvirzītajiem jautājumiem, turklāt, izvēlētajā formātā.

Lietojamība - lietotāju izpēte un resursi

Tev ir jāsaprot tas, kādi resursi ir pieejami. Pēc tam, kad tu esi izvēlējies mājas lapas lietotāju izpētes metodes, tev ir jānoskaidro, vai ir pieejami nepieciešamie resursi vai šie resursi ir jāiegūst, prezentējot lietojamības ieguvumus uzņēmuma akcionāriem, īpašniekiem.

Tev ir īpaši jāuzmanās plānojot cilvēkresursus un iekārtu noslodzi. Viens cilvēks nevar strādāt 40h nedēļā vairākos projektos vienlaicīgi.  Ir jāatceras, ka viens cilvēks nedēļā var nostrādāt tikai 40h nevis 280h. Tā ir visizplatītākā kļūda projektu vadībā: aizmirst to, cik daudz resursu pašlaik nav pieejami.

Lietojamība - kas, kad, kur un kas?

Pirmo četru solu laikā tu esi ieguvis nepārprotamas atbildes uz šiem jautājumiem. Tev mājas lapas lietotāju izpētes plānā ir jāietver šie punkti, lai pārliecinātos par to, ka šie punkti ir ietverti.

Secinājums par lietotāju izpēti lietojamībā

Lietotāju izpētes plānošanai nav jābūt laikietilpīgai (ja vien tas nav apjomīgs un ļoti sarežģīts web izstrādes projekts), tomēr, lai rezultāts būtu veiksmīgs, tajā ir nepieciešams iekļaut visus iepriekš pieminētos punktus. Lietotāju izpētes plānam ir ne tikai jāpalīdz mērķauditorijai atbildēt uz biznesa attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, bet arī saprast to, ko tu dari, kādēļ tu to dari un, kad tu veiksi web lapas lietotāju izpēti.


Lasīt vairāk: lietojamība


Rakstā izmantotie informācijas avoti:

Ievads mājas lapas lietojamībā


Saistītie raksti:

Kas ir lietojamība?

Lietotāju izpētes metodes

Lietojamības testēšanas rīki

Lietojamības testēšanas kritēriji


Nepieciešams esošās mājas lapas audits vai plānojiet jaunas mājas lapas izstrādi? Sazinieties ar mūsu speciālistiem.