Iepriekšējos bloga rakstos mēs pievērsāmies mājas lapas lietojamībai un tēmai - lietojamības testēšana, lietojamības testēšanas kritērijiem un lietojamības testēšanas rīkiem. Šajā rakstā nedaudz vairāk skaidrosim to, kas ir lietotāju pieredzes kartēšana un, kādēļ tā ir nozīmīga lietojamībā.

Kas ir mājas lapas lietotāju pieredzes karte lietojamības testēšanā ?

Mājas lapas lietotāju karte ir vizuāla vai grafiska interpretācija, kurā tiek skaidrots tas, kādas ir mājas lapas apmeklētāja individuālās attiecības, dažādos laika periodos un mārketinga kanālos, ar produktu, pakalpojumu, uzņēmumu vai  tā zīmolu.

Mājas lapas lietotāju karte atspoguļo pašreizējo produkta funkcionalitāti, to salīdzinot ar pašreizējo lietotāja pieredzi. Kartē tiek atspoguļoti jautājumi, uz kuriem ir nepieciešams atrast atbildes, mājas lapas apmeklētāju problēmas un lietas, kas tos apgrūtina, kā arī mājas lapas vai sistēmas kļūdas, kas aizkavē mājas lapas apmeklētāju no nepieciešamās pieredzes iegūšanas.

Lietotāju pieredzes kartes izmanto, lai:

  • -  Saprastu, kā lietotājs veic darbību (piemēram, produkta iegāde mājas lapā);
  • - Saprastu, cik lielā mērā produkts apmierina lietotāju gaidas (var būt nepieciešamas vairākas lietotāju pieredzes kartes, kas paredzētas dažādām lietotāju grupām, piemēram, ilgtermiņa lietotājiem un jauniem lietotājiem);
  • - Izveidotu ceļvedi, kas palīdzētu uzlabot  Jūsu produktu (pēc tam, kad ir sarindotas problēmas, ir iespējams izvēlēties to novēršanas veidus).

Lietotāju pieredzes kartes priekšrocības lietojamībā

Mājas lapas lietotāju kartēšana ir viens no rīkiem, kas dod iespēju uzņēmumam attīstīt sadarbību ar potenciālo klientu, to transformējot no darījumu pieejas uz ilgtermiņa attiecībām ar klientiem, kas ir balstītas uz cieņu, konsekvenci un savstarpējo uzticību. Svarīgākās lietotāju pieredzes kartēšanas priekšrocības ir:

  • - Spēja uzlabot produkta lietojamību. Ja tu zini, kādus produkta aspektus vēlas izmantot lietotāji, tu vari produktu uzlabot tā, lai apmierinātu viņu vajadzības.
  • - Spēja saprast dažādu lietotāju viedokļus. Atceries, ka divi cilvēki nekad nedomā vienādi, produkta pilnveidošanas procesā, ja ir iespējams, ir jāiekļauj alternatīvas dažādām lietotāju grupām.
  • - Spēja pilnvērtīgi salīdzināt dažādus mārketinga kanālus un to efektivitāti. Ir ieteicams izveidot klientu pieredzes karti pārdošanas departamentam un to salīdzināt ar mājas lapas lietotāju pieredzes karti. Kādas priekšrocības un trūkumi ir vienā pieejā, bet kādas otrā?
  • - Spēja ātri identificēt procesa "trūkstošās daļas". Kāda informācija vai funkcionālā iezīme nav pieejama?

Ikviens uzņēmums ir izstrādājis īstermiņa un ilgtermiņa mērķus. Tomēr mājas lapas lietotāju pieredzes kartēšana kā viens no svarīgākajiem lietotāju pieredzes stratēģijas elementiem dod iespēju lietotājiem (biedriem, darbiniekiem u.c.) pieņemt pārdomātus lēmumus.

Lietotāju pieredzes kartes izveidošanas process - lietojamības testēšana procesā.

Mājas lapas apmeklētāju jeb lietotāju iesaiste nav vienkāršs savstarpējo mijiedarbību process vai potenciālo klientu novirzīšana uz Jūsu uzņēmuma mājas lapu, Tā nav "patīk" nospiešana sociālo mediju portālā Facebook vai kādas mobilās aplikācijas lejupielāde.

Patiesa lietotāju iesaiste balstās uz savietojamību. Savietojamība ir process, kurā tiek identificēts tas, kur un kādā veidā individuāli lietotāji un uzņēmumi var harmoniski pastāvēt līdzās. Izpratne par to, kādā veidā Jūsu uzņēmums, produkts, pakalpojums vai zīmols iederas Jūsu klienta dzīvē ir ļoti svarīga tālākajā uzņēmējdarbības attīstībā.  Zemāk noskaties video par to, kā izveidot lietotāju pieredzes karti.

Video: lietotāju kartes izveidošanas process.

Solis nr. 1 lietojamībā - lietotāju izpēte un lietojamības testēšana

Lietojamības testēšana ir viens no rīkiem, kas tiek izmantots lietotāju pieredzes kartes izveidošanā.  Tavs galvenais uzdevums ir iesaistīt cilvēkus un novērtēt to, kādā ir viņu izturēšanās noteikta procesa laikā, tas attiecas gan uz testējamo produktu, gan uz citiem Jūsu uzņēmuma produktiem. Piemēram, ja Jūsu interneta veikalā tiek pārdoti saldumi, Jūsu uzdevums ir saprast, kādā veidā pircējs nonāk līdz pirkuma lēmumam tieši Jūsu web lapā. Kas viņus piesaista iegādes procesā Jūsu un konkurentu mājas lapā, bet kas ir galvenie iemesli, kādēļ pirkuma lēmums tiek veikts cita uzņēmuma mājas lapā?

Jums ir nepieciešams pārliecināties par to, ka Jūsu izpētes process ir gana plašs, lai aptvertu visas mājas lapas apmeklētāja vajadzības procesa laikā. Izpētes laikā nedrīkst fokusēties tikai uz viena konkrēta uzdevuma izpildi. Atcerieties par to, ka jūsu galvenais uzdevums ir izpētīt mājas lapas lietotāja gaidas un pieredzi visā procesā. Atkarībā no uzņēmuma lieluma, pilnvērtīgas lietotāju izpētes veikšanai, var būt nepieciešami papildus jautājumi no īpašniekiem vai valdes. Atcerieties viņus iesaistīt šī lietotāju izpētes veida procesa plānošanā.

Solis nr. 2 lietojamībā - lietotāju diagrammas izveide. Lietojamības testēšana.

Jūsu nākamais uzdevums ir dokumentēt procesa norises gaitu. Šim mērķim var izmantot gan vienkāršas pierakstu lapiņas, kladi vai "word" failu. Pieraksti ir jāveic gan par tiem procesiem, kuri darbojas labi, gan tiem procesiem, kurus ir nepieciešams uzlabot. Piezīmes ir jāpapildina pēc katra papildus veiktā lietotāja testa.

lietojamības testēšana

Lietotāju pieredzes procesa kartes piemērs.

Piezīmes var veikt ne tikai rakstiskā veidā, Jūs varat arī fotografēt gan mājas lapas daļas, gan lietotāju ceļa posmus. Izveidojiet "PowerPoint" vai kādu citu līdzīgu dokumentu, lai fiksētu pašreizējo un ideālo mājas lapas lietotāja pieredzi. Izveidoto dokumentu ir nepieciešams parādīt īpašniekiem un citām iesaistītajām pusēm. Pārliecinieties, vai visas iesaistītās puses ir apmierinātas ar lietotāju izpētes rezultātu un mājas lapas izstrādes virzienu?

Solis nr. 3 lietojamībā - biznesa diagrammas izveide

Pēc lietotāju izpētes rezultātu iegūšanas un analīzes, ir ieteicams pievērsties biznesa procesu izpētei. Pēc tam, kad Jūs esat ieguvuši informāciju par to, kāda ir lietotāju uzdevumu procesa plūsma, ir nepieciešams novērtēt katru procesa posmu tā esošajā stāvoklī. Vai tas ir labs? Varbūt slikts? Vienāds? Iespējams, kaut kas nozīmīgs iztrūkst?

Jums ir iespēja identificēt jomas un procesa posmus, kas pašlaik ir pretrunā ar mājas lapas apmeklētāja vai potenciālā klienta mērķiem. Procesa pārstrādi var veikt arī ārpus mājas lapas izstrādes procesa, turklāt tas ievērojami var paaugstināt lietotāja pieredzi un pārdošanas rādītājus.

Solis nr. 4 lietojamībā - lietotāju pieredzes kartes izveide

Pēc pirmo trīs soļu pabeigšanas Jūs būsiet izveidojis dažādu lietotāju pieredzes karti. Jūsu uzdevums vienā dokumentā apvienot lietotāju un biznesa diagrammas, kā arī iegūto dokumentu prezentēt iesaistītajām pusēm un iegūt atgriezenisko saiti. Jums ir jāatceras, ka šis dokuments ir "dzīvs", par to nedrīkst aizmirst un tas regulāri ir jāatjauno. Tas nenozīmē, ka ikviens, kad vēlās šo dokumentu var atjaunot, tomēr Jums ir jānosaka, kurš par to ir atbildīgs un cik ilgā laikā tas ir jāatjauno.

Secinājums par lietotāju pieredzes kartēšanu

Pēc tam, kad mājas lapas apmeklētāju pieredzes kartes ir izveidotas, tās uzreiz ir jāsāk izmantot.  Tās ir jāizvieto iesaistītajiem speciālistiem tieši pamanāmās vietās. Mājas lapas lietotāju pieredzes kartes dod iespēju UX speciālistam vizuāli attēlot ideālo lietotāja pieredzi, kā arī identificēt galvenās problēmas, kas pašlaik traucē to sasniegt.  Šīs kartes ir gan salīdzinoši vienkārši izstrādājamas, gan arī vienkārši saprotamas tiem, kas ikdienā nestrādā lietojamības nozarē.


Ir aktuāla Mājas lapu izstrāde? Sazinies ar mūsu speciālistiem, lai apspriestu Jūs projektu.