Lietojamības testēšana.

Jau iepriekšējos bloga rakstos tika pieminēti dažādi lietojamības testēšanas elementi, piemēram, lietotāju pieredzes karte, uzdevumu modelēšana un nano-lietojamība. Ja Tavs galvenais uzdevums ir lietotājam paredzētas mājas lapas izstrāde, ir ļoti noderīgi izveidot vienu vai vairākus mājas lapas apmeklētāju profilus. Tas palīdzēs izstrādes komandai veiksmīgāk fokusēties uz lietotāju un viņa vajadzībām.

Lietojamība un lietotāju profili - to nozīme lietojamības testēšanā

Mājas lapas lietotāju persona jeb profils ir fiktīvs reāla cilvēka tēls, kas ir izveidots, lai kļūtu par lietotāju vajadzību un paradumu un izpētes objektu. To izstrādes mērķis ir noskaidrot, kas ir mājas lapas apmeklētāji, un, kāda ir viņu tipiskā vai paredzamā uzvedība. Fiktīva lietotāja vai lietotāju izstrāde ir paredzēta, lai noskaidrotu mājas lapas apmeklētāju dzīves gājumu, uzvedības modeļus, mērķus un uzdevumus.

Šie tēli dod iespēju iejusties potenciālo klientu ādā un daudz vienkāršāk pielāgot mājas lapas izstrādes procesu. Visbiežāk, projektos tiek izmantoti trīs līdz septiņi personu profili. Izvēloties mazāk nekā trīs personu profilus, netiek iegūts pietiekami plašs ieskats lietotāju paradumos, savukārt, izvēloties vairāk nekā septiņus profilus, ir praktiski neiespējami strādāt ar iegūto informāciju. Jums ir jāizstrādā "primārais personas profils", kas raksturo galveno produkta mērķauditoriju un "sekundārie profili", kas raksturo pārējos klientus.

Video: personas profilu izveide, lietojamības testēšana, B2B piemērs.

Mājas lapas lietotāju profilus ir ieteicams izveidot UX projekta sākumposmā. Jums ir jādod iespēja arī īpašniekiem vai valdei iesaistīties lietotāju profilu izstrādē. Visprecīzākie mājas lapas lietotāju profili tiek izveidoti, sadarbojoties valdei, mārketinga, pārdošanas un web izstrādes speciālistiem.  Tos precīzi nevar noteikt tikai UX komanda, kas strādā viena pati, izolētībā.

Ne vienmēr izveidotie lietotāju profili ir labi un kvalitatīvi. Bieži vien tiek izstrādāti ļoti neprecīzi lietotāju profili. Zemāk ir apkopoti svarīgākie punkti, kas raksturo nekvalitatīvu lietotāja profilu:

 • - Tie ir vienkārši izveidoti vai izdomāti, nebalstoties uz lietotāju pieredzi. Tu nedrīksti izmantot savu fantāziju, lai noteiktu to, kādā virzienā ir jāizstrādā uzņēmuma web lapa.
 • - Tie ir izstrādāti neņemot vērā valdes viedokli. Atceries, ka lietotāju personas Tavā skatījuma un lietotāju personas valdes skatījumā būs atšķirīgas.
 • - Tie ir izstrādāti ar mērķi izvairīties no pašreizējiem lietotājiem. Mājas lapas lietotāju persona ir jāuztver kā ceļvedis, Tev tāpat ir nepieciešama komunikācija ar reāliem lietotājiem, lai pārliecinātos par to, vai viņu vajadzības ir saskaņā ar Tavām teorētiski pieņemtajām vajadzībām.
 • - Tie satur pārāk daudz informācijas. Viena A4 lapas puse ir pietiekama. Svarīgākā informācija ir jāpasvītro.

Ja Jūsu uzņēmumam nav pieejami resursi, lai izveidotu noderīgus lietotāju profilus, ir ļoti ieteicams tos neveidot un neizmantot (ja tie ir izveidoti). Novērtējiet mājas lapas lietotājus citos veidos. Atcerieties, ka nav jēga veidot lietotāja profilus, kas nav kvalitatīvi, bet ir nepieciešami tālākajai projekta attīstībai.

Kā izveidot lietotāju personas lietojamības testēšana mērķiem?

Mājas lapas lietotāju profilu izstrāde nozīmē daudz vairāk nekā fiktīvu tēlu izveidošanu, izmantojot plašo fantāziju. Lietotāju personas izstrāde nozīmē lietotāju izpēti, process ir šāds:

 • - Izpēti lietotājus - noskaidro savu mērķauditoriju;
 • - Izpēti datus par lietotājiem un nosaki tendences;
 • - Noskaidrotās tendences attiecini uz cilvēkiem;
 • - Izveido 3-dimensionālus profilus (pievieno biogrāfiju, attēlus u.c.).

Efektīva lietojamības testēšaa Mājas lapas lietotāju izpēte

Kāda izpēte jums ir nepieciešama? Tas ir atkarīgs gan no tā, kāda izpēte ir veikta iepriekš un tā, kāds ir sagaidāmais projekta rezultāts. Tomēr, viss no zemāk apkopotā var būt noderīgs procesa laikā:

 • - Lietotāju testēšana - vislabākais datu ieguves veids, jo ir cieša sadarbība ar reāliem lietotājiem;
 • - Analītika/lietotāju dati - ja Jums ir pieejami statistikas dati par Jūsu klientiem, Jūs tos varat izmantot, lai lietotāju padarītu konkurētspējīgāku;
 • - Aptaujas - ja Jūs nepārzināt savus lietotājus vai to demogrāfiskos rādītājus, Jūs viņus varat atrast izmantojot aptaujas (jūs varat iegūt arī papildus datus, kas dotu iespēju identificēt personas);
 • - Sociālo tīklu dati - novērtējiet uzņēmuma klātbūtni sociālajos medijos (arī Jūsu konkurentu), kas Jums ir sakāms par katru produktu?
 • - Kontekstuālā izpēte - tas nav tik precīzs lietotāja novērtēšanas veids, tomēr dod iespēju novērtēt tendences, kas attiecas uz lielāku lietotāju skaitu. Piemērots lietotāju profilu pilnveidei.

Web lapas lietotāju profilu izstrāde

Kas ir nepieciešams, lai izveidotu noderīgu mājas lapas apmeklētāja profilu? Lai izveidotu patiesi noderīgu un kvalitatīvu mājas lapas lietotāja profilu, ir nepieciešams iegūt un apkopot datus, pēc tam iegūtos datus pārvērst kvalitatīvos rādītājos un tendencēs.  Jūs varat konsultēties ar valdi vai citām iesaistītajām pusēm, lai noskaidrotu, kādi dati ir nepieciešami, lai tie būtu vērtīgi izmantošanai gan uzņēmumā, gan web izstrādes komandā. Ar šo ir jāsaprot galvenās demogrāfiskās iezīmes un kopējās tendences.

Demogrāfiskie dati ietver tādus faktorus kā: dzimumu, vecumu, kā arī visai iespējams personas atrašanās vietu valstī, reģionā, izglītības līmeni, ienākumu līmeni u.c.

Tendences var ietvert informāciju par: jaunu produktu iegādes varbūtību (piemēram, jauns telefona modelis) līdz tikai stabila dzīves cikla produktu iegādei. Tendences ietver arī tāda produkta, kas iepriekš salīdzināts ar konkurentu produktiem iegādi, ka arī nesalīdzināta produkta iegādi.

Piezīme. Demogrāfiskie dati ir nepieciešami un noderīgi ikviena projekta realizēšanā. Savukārt, tendences būs atkarīgas no projekta, pie kura pašreiz noris darbs.

Lietojamības testēšana. Ko ietvert gala lietotāja profila versijā?

Jūsu izveidotajam mājas lapas lietotāja profilam ir jādod kāds vārds, dzimums un vecums. Kādēļ? Ir jāsaprot, ka Jūsu izdomātais cilvēks nav cilvēks bez šiem parametriem.  Ja Jūs vēlaties, Jūs, izmantojot vārdu, šim cilvēkam varat izveidot  kādu raksturīgu personības iezīmi, piemēram, "Vašingtonas Harijs" vai  "Taupīgais Frenks".  Tomēr ir jāatceras, ka šādu raksturiezīmju vārdu izmantošana nav ieteicama ļoti formālos uzņēmumos, tādēļ, izvēloties fiktīva cilvēka vārdu, ievērojiet biznesa ētikas noteikumus.

Lai šo cilvēku padarītu pēc iespējas reālistiskāku, Jums ir nepieciešama viņa "fotogrāfija". Kāds ir šī cilvēka izskats? Fotogrāfijas izveidē var izmantot ari radošo izdomu un talantu, attēlā ir ieteicams pieminēt arī nodarbošanos vai ģimenes stāvokli.

Cita iespējamā informācija par personas profilu:

 • - Atrašanās vieta;
 • - Nodarbošanās;
 • - Ienākumu līmenis;
 • - Īss kopsavilkums par personu;
 • - Lietotāju segments un šī segmenta īpatsvars (domājot par Jūsu uzņēmumu);
 • - Pieredze/attieksme pret līdzīgiem produktiem;
 • - Kur/kādā veidā viņš izmanto produktu?
 • - Galvenie produkta virzītāji;
 • - Vajadzības un mērķi, kam paredzēts produkts;
 • - Kas ir lietotāja vājās puses?

Lietotāju profilu izmantošana lietojamības projektos

Lietotāju profilus izmanto ne tikai mārketingā un pārdošanā, tos izmanto arī lietojamības un lietotāju pieredzes projektos. Ir daudzi ieguvumi, kas rodas, izmantojot mājas lapas lietotāju profilus, tie ietver:

 • - Dizains - kādas īpašības, CTA u.c. pozitīvi iedarbojas uz web lapas apmeklētāju?
 • - Stratēģija un prioritāte - vai šīs īpašības ir attiecināmas uz vienu personu vai vairākām? Vai šīs īpašības apmierina personas vai personu vajadzības
 • - Satura izstrāde - kāds valodas stils lietotājam ir pieņemams? Kāda informācija ir nepieciešama lietotājam, lai viņš veiktu vēlamo darbību?
 • - Novērtēšana - Jūs varat novērtēt produkta atbilstību standartiem, tā atbilstību Jūsu pircēja standartiem.

Kopsavilkums par lietotāju profiliem

Mājas lapas lietotāja persona ir lielisks rīks, ar kura palīdzību ir iespējams novērtēt mājas lapas apmeklētāja vēlmes, vajadzības un gaidas. Tas, visbiežāk, tiek izmantots, lai noskaidrotu, kāds mājas lapas dizains un funkcionalitāte ir nepieciešama mājas lapas apmeklētājam, Jūsu potenciālajam klientam. Iegūtā informācija tiek izmantota komandas darbā. Nekad neaizstājiet Jūsu pircēju ar lietotāja profilu. Teorija ir lieliska, tomēr tikai mājas lapas apmeklētāji vai produkta lietotāji var dot patiesu ieskatu, kā patiesībā viss notiek praksē.


Lasīt vairāk: lietojamība


Saistītie raksti:

Kas ir lietojamība?

Lietotāju izpētes 5 galvenie elementi

Lietojamības testēšana: uzdevumu modelēšana

Lietojamības testēšana: nano-lietojamība


Ir aktuāla web lapas lietojamība? Sazinies ar mūsu speciālistiem.