Lietojamības testēšana un lietotāju pieredzes svarīgākā panākumu atslēga ir izpratne par to, kādas aktivitātes lietotāji veiks mājas lapā, ka arī tas, kādā veidā tas tiks paveikts. Uzdevumu modeļi un lietotāja ceļa izpēte ir lieliski rīki, kas var palīdzēt nepieciešamās informācijas iegūšanā. 

Lietojamība: uzdevumu modelēšana un lietotāja ceļš

Lieliskas lietotāja pieredzes svarīgākais priekšnoteikums ir lietojamība. Problēmas un nepilnības rodas tad, ja pastāv nesakritība starp to, ko lietotāji vēlas darīt un to, ko mājas lapa liek viņiem patiesībā darīt. Uzdevumu modelēšana ir lielisks rīks, ar kura palīdzību ir iespējams noteikt to, vai izstrādātā mājas lapa atbilst mājas lapas apmeklētāju vēlmēm un vajadzībām.

Savukārt, lietotāja ceļa kartēšana dod iespēju optimizēt un pielāgot uzdevumu modelēšanas procesu. Tas dod iespēju arī atšķirt visbiežāk izmantoto lietotāja ceļu no mazāk svarīgā, un to izmantot prioritārā secībā. Šie rīki ir noderīgi gandrīz visos mājas lapas izstrādes projektos, kuri kaut nedaudz ir sarežģīti. Lietojamības testēšana izmantojot uzdevumu modelēšanu un lietotāja pirkuma ceļu, tu vari izveidot tādu mājas lapu vai web dizainu, kas apmierinās web lapas apmeklētāju vajadzības.

Lietojamības uzdevumu modelēšanas priekšrocības

Lietojamības uzdevumu modelēšana dod iespēju izprast lietotāja lēmumu pieņemšanas procesu. Visbiežāk uzdevumu modelēšanu izmanto pārdošanas procesa uzlabošanā un pilnveidē, tomēr to ir iespējams izmantot arī citos biznesa procesos.

lietojamības testēšana

Saikne starp lietojamību un biznesa attīstību.

Uzdevumu modelēšana dod ieskatu, kādā veidā lietotāji mijiedarbojas ar produktu un, kādu informāciju satur šī mijiedarbība. Tev ir iespēja saprast, kādas nepilnības no lietotāja puses ir attiecināmas uz mājas lapu, produktu vai izmantotajām tehnoloģijām.

Lietojamība: uzdevumu modeļa izstrāde

Uzdevumu modelis pieprasa izstrādāt divus elementus:

  • - Izpratni par to, ko lapas apmeklētājs domā par pašu uzdevumu;
  • - Iegūto rezultātu izpratni, kas tiek izmantota mājas lapas izstrādes procesā.

Piemērs. Ja tu vēlies izstrādāt elektronisko preču interneta veikalu, tev ir nepieciešams noskaidrot to, kādā veidā lietotāji iegādājas elektronikas preces. Kādas ir viņu prasības? Kas viņiem rada pozitīvas emocijas un lietotāju pieredzi pēc iepirkšanās interneta veikalā? Vai viņiem ir tieksme domāt par impulsīvu pirkumu internetā? Kāda informācija pircējam ir nepieciešama, lai viņš nekavējoties veiktu pirkumu internetā?

Līdzīgus jautājumus var attiecināt arī uz jebkuru citu produktu (preci vai pakalpojumu). Tu vari atrast atbildes uz jebkuru no šiem jautājumiem pat tad, ja uzņēmums vēlas piedāvāt vel neeksistējošu produktu. Pajautā lietotājiem par līdzīgiem vai konkurējošiem produktiem.

Lietojamība: lietotāju testēšana

Mājas lapas lietotāju testēšana ir viens no efektīvākajiem mājas lapas apmeklētāju izpētes rīkiem un viens no labākajiem veidiem, kā izstrādāt uzdevumu modeli. Ja lietotāju testēšana tiek veikta mājas lapas izstrādes sākumā, tiek ietaupīts laiks, kas nepieciešams, lai noteiktu to, kāda ir lietotāju mijiedarbība ar citiem, konkurējošiem produktiem. Ir svarīgi fokusēties uz "ko tu vari darīt esošajā situācijā" nevis "ko tu vēlētos darīt esošajā situācijā". Tu vari saņemt atgriezenisko saiti no cilvēkiem, lai noskaidrotu, kādas bija viņu sajūtas apmeklējot mājas lapu. Ir jāatceras, ka cilvēki ir daudz precīzāki runājot par to, ko jau ir paveikuši.

Jautājumi, uz kuriem fokusēties (elektronisko preču web lapas piemērs):

  • - Kādēļ pēdējo priekšmetu Jūs iegādājāties interneta veikalā?
  • - Kas ietekmēja Jūsu lēmumu iegādāties preci no šī uzņēmuma (Google, draugi, u.c.)?
  • - Vai un kā Jūs veicāt produkta izpēti?
  • - Vai iegādes laikā Jūs salīdzinājāt preces arī citos interneta veikalos?
  • - Vai pirkuma lēmuma pieņemšanas procesā Jums ir jāiesaista vēl kāds?
  • - Kas Jūs piesaistīja web lapā, kurā tika veikts pirkums?
  • - Vai varat pastāstīt ko un kādā veidā Jūs darījāt mājas lapā?

Jo vairāk lietotāju un mājas lapas apmeklētāju tiks apzināti šīs izpētes laikā, jo precīzākas tendences būs iespējams novērot, kā arī iegūt precīzāku informāciju. piemēram, "Mēs iegādājamies elektroniskās preces tiksi to uzņēmumu interneta veikalos, kuri piedāvā bezmaksas piegādi uz mājām".

Mājas lapas lietojamības testēšana laboratorijas vidē ir viens no labākajiem veidiem, ar kura palīdzību ir iespējams izveidot lietotāja uzdevumu modeli. Tomēr tu vari izmantot arī alternatīvas, piemēram, gorilla testēšanu, intervijas ar akcionāriem vai daļu īpašniekiem, vai kontekstuālo izpēti gadījumos, kad tavam uzņēmumam nav pieejami apjomīgi līdzekļi laboratorijas testēšanai.

Lietojamības uzdevumu modelēšanas mērķis

Ko darīt ar iegūto informāciju? Galvenā ideja ir censties un izveidot uzdevumu sarakstu, kas sastāv no mērķiem un apakšuzdevumiem, kuru izpilde nodrošina mērķa sasniegšanu. Tu vari sarakstīt galvenos uzdevumus, bet pēc tam tos grupēt un noteikt izpildes termiņu. Ir iespējams, ka dažādām mājas lapas apmeklētāju grupām ir nepieciešama atšķirīga pieeja, tādēļ būs nepieciešams izveidot dažādus uzdevumu sarakstus.

lietojamibas testēšana

Kādēļ lietojamības testēšana ir svarīga?

Pēc tam, kad tu būsi pabeidzis iepriekšējo soli, tu būsi izveidojis "uzdevumu modeļa" diagrammu. diagrammas izveidei ir iespējams izmantot ļoti dažādus rīkus, tādēļ izvēlies sev pārskatāmāko. Diagrammai ir ieteicams pievienot komentārus vai jebkuru citu būtisku informāciju. Piemēram, ja viens no uzdevuma soļiem ir "apmeklēt mājas lapu", tev ir būtiski noskaidrot to, kuras lapas lietotāji apmeklē pirmās. Atbildi uz šo jautājumu ir iespējams iegūt izmantojot analītikas rīkus.

Pēc lietotāju uzdevumu izstrādes tie ir jāprezentē uzņēmuma akcionāriem vai īpašniekiem. Tas ir svarīgi, lai nerastos domstarpības par nepieciešamajām izmaiņām mājas lapā. Neaizmirsti pārliecināties par to, ka visas iesaistītās puses piekrīt šīm izmaiņām.

Lietojamības testēšana un lietotāju pirkuma ceļš

Lietotāja pirkuma ceļš ir ļoti līdzīgs lietotāja uzdevumu modelēšanai. Tas tiek izmantots tad, kad jau ir izstrādāts produkts, kas darbojas tirgū, bet ir nepieciešams pārliecināties par to, ko lietotāji patiesībā dara uzņēmuma mājas lapā un, kāda ir viņu attieksme pret piedāvātājiem produktiem. Tas dod iespēju nofiksēt esošo mājas lapas apmeklētāju uzdevuma modeli, kā arī izstrādāt "ideālo modeli". Tev nav nepieciešams izstrādāt lietotāja pirkuma ceļu katrai mājas lapas funkcijai, jo tas var būt pārāk laikietilpīgs vai dārgs process, tomēr ir nepieciešams izstrādāt lietotāja pirkuma ceļa karti visbiezāk izmantotajām funkcijām (piemēram, pārdošana un atdeve).

Lietojamība: lietotāju pirkuma ceļa izstrāde

Un atkal, mājas lapas lietotāju testēšana ir viens no labākajiem veidiem, ar kura palīdzību ir iespējams nofiksēt mājas lapas lietotāju pirkuma ceļu. tas dod iespēju novērtēt to, ko mājas lapas lietotāji patiesībā dara, kā arī noteikt to, kas viņus apgrūtina vai attur no produkta iegādes.  Ja lietotāju pirkuma ceļu nav iespējams novērtēt izmantojot lietojamības testēšanu, ir iespējams izmantot akcionāru intervijas, mājas lapu analītikas rīkus (piemēram, Google Analytics) vai nozares ekspertu intervijas.

Video: kā izstrādāt lietotāja pirkuma ceļu. 

Lietotāju pirkuma ceļa rezultāti tiek prezentēti, kā iepriekš tika prezentēti uzdevumu modelēšanas rezultāti, tomēr tie ietver papildus informāciju par datu infrastruktūru un navigācijas problēmām esošajā mājas lapā. Tas palīdz identificēt un novērst dažādas tehniskās problēmas, kā arī uzlabot mājas lapas dizainu un funkcionalitāti. Neaizmirsti pārliecināties par akcionāru un īpašnieku viedokli.

Kopsavilkums par mājas lapas lietojamības testēšanu

Mājas lapas lietotāju uzdevumu un pirkuma ceļa modelēšana ir ļoti spēcīgi rīki, kas paredzēti UX dizainerim. Tie parāda to, kādā veidā produkts tiek efektīvi izmantots. Šie rīki ir paredzēti, lai palīdzētu izskaidrot dizaina procesu, kā arī dotu iespēju uzņēmuma akcionāriem vai īpašniekiem mainīti viedokli par mājas lapas izstrādi vēl pirms mājas lapas prototipa un ietvara izveides.


Lasīt vairāk: lietojamība


Saistītie raksti:

Kas ir lietojamība?

Kas ir lietotāju pieredze?

Kādēļ lietojamība ir svarīga?

Lietojamības testēšanas kritēriji. 


Interesē mājas lapas lietojamība vai jaunas mājas lapas izveide? Uzraksti mūsu speciālistiem.