majas_lapas_parbaude.jpg

Nav svarīgi, vai Jūs esat izveidojis jaunu mājas lapu, vai arī veicis esošās mājas lapas dizaina uzlabojumus, iespējams, pārvietojāt mājas lapu jaunā satura mārketinga sistēmā, tomēr klientam mājas lapas jaunā veidola un funkcionalitātes apgūšana ir gan intriģējošs, gan sarežģīts uzdevums.

Ir jāatceras, ka, jo vairāk uzmanības mājas lapas izstrādes posmā tiks pievērsts mājas lapas detaļām, jo labāku atsaucību no klientiem būs iespējams gūt. Ja Jūsu mērķis ir veiksmīga mājas lapas publicēšana, Jums ir jāpārliecinās, vai ir izpildītas galvenās prasības.

Izveidojiet darbu sarakstu, termiņu un atbildīgo par web izstrādi sarakstu

Kādam ir jābūt saturam? Kāds CTA ir jāizveido? Izveidojiet darāmo darbu sarakstu, iekļaujot tajā galvenos uzdevumus un vēlamos pabeigšanas termiņus.

Nākamais uzdevums ir šo darbu sadale komandā. Kā zināms, mājas lapas publicēšanā un izstrādē ir iesaistīti daudzi profesionāļi - mārketinga speciālisti, kuru uzdevums ir izveidot saturu, dizaineri, kuru uzdevums ir attēlu izvēle un izveide ar mērķi radīt nepieciešamās klientu emocijas, tehniskā komanda, kuras mērķis ir mājas lapas izstrāde.

Visvienkāršākais darbu dalīšanas veids ir izveidot piešķirtās atbildības matricu jeb RACI matricu. Tās mērķis ir atbildēt uz jautājumu par to, kurš par ko ir atbildīgs.

WEB izstrādes posmi

Sagatavojiet sliktāko iespējamo scenāriju

Mājas lapas izstrādes un publicēšanas aktivitātēs iesaistīto vidū izveidojiet atklātu balsojumu par to, kas varētu nenotikt tā, kā Jūs to vēlētos, tomēr Jūsu ziņā paliek tas, vai iegūto viedokli izmantot.

Nosakiet mājas lapas publicēšanas datumu

Līdz ko ir radies skaidrs rīcības plāns par to, kas par ko ir atbildīgs, ko nepieciešams uzlabot pirms mājas lapas publicēšanas, nosakiet publicēšanas datumu. Šo uzdevumu izpildes laiku nosakiet ne mazāku par mēnesi, ņemot vērā, ka vidējais uzdevumu izpildes laiks ir 2 - 3 mēneši.

Izveidojiet web lapas prototipu

Mājas lapas prototips ir Jūsu plānotās mājas lapas kopija, kura satur visus tos pašus datus, kurus satur Jūsu mājas lapa, bet līdz mājas lapas publicēšanai atrodas privātā serverī. Šī lapa ir vieta, kur var redzēt potenciālo rezultātu un nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas.

Apstipriniet mājas lapas testēšanas procedūru

Jūsu nākamais uzdevums ir uzsākt testēšanu ar mērķi noskaidrot, vai visi mājas lapas komponenti pareizi darbojas, tādēļ ir nepieciešama sistēma, kura izseko radušās kļūdas un nepilnības. Šī uzdevuma izpildei nepieciešams atbilstošs darbinieks, kura uzdevums būs rūpēties par kļūdu novēršanu.

Izveidojiet uzlabojamo lietu sarakstu pēc mājas lapas publicēšanas

Mājas lapai, kuru Jūs vēlaties publicēt ir jābūt funkcionālai, ar kvalitatīvi izveidotu dizainu un prasmīgi nopozicionētai. Bet tas nav pilnīgs saraksts  - Jūs nevēlaties ieguldīt līdzekļus tādā mājas lapas dizainā, kuru klienti neatzīs. Kas notiks, ja klientiem tā nepatiks? Kas notiks, ja reklāmguvumu līmenis kritīsies?

Ir jāsaprot, ka mājas lapa ir uzskatāma par līdzekli uzņēmuma zīmola stiprināšanai un atpazīstamības veicināšanai. izveidojiet dokumentu, kurā atspoguļotas tās lietas, kuras tuvākajā nākotnē pēc mājas lapas publicēšanas vēlētos uzlabot.


Kas jādara pēc lapas publicēšanas?

Noskaidrojiet, kas piedalās mājas lapas publicēšanā un izveidē

Šis punkts ietvers Jūsu tehnisko komandu - inženierus un  tehniskos darbiniekus.

Tālāk seko šo vienkāršo procedūru ieviešana dzīvē. Ir jāsāk veikt testēšana, drošības pārbaude un dažādu citu iestatījumu uzstādīšana, lai pēc mājas lapas publicēšanas Jums par to nebūtu jāuztraucas un jātērē lieki resursi nozīmīgu kļūdu novēršanā.

Secinājums

Mājas lapas izstrāde nenoslēdzas tikai ar tehniskā projekta izstrādi un iesniegšanu, tā tiek turpināta līdz mājas lapas publicēšanai. Lai nodrošinātos pret negaidītiem pārsteigumiem, kas saistīti ar klientu neapmierinātību, ir nepieciešams izveidot sarakstu, kurš atbildēs uz jautājumiem par darbinieku atbildību un darbu izpildes termiņiem. Svarīga ir arī mājas lapas prototipa testēšana un kļūdu novēršana, lai klients jauno mājas lapu sagaidītu ar sajūsmu.


Rakstā izmantotais informācijas avots: Mājas lapas pārbaude: 14 lietas, kuras jāpārbauda.


Radušies jautājumi par mājas lapas izstrādes procesu? Vēlies pārbaudīt mājas lapas kvalitāti? Jautā, mēs palīdzēsim!