Esi apjucis mārketinga terminos? -Lūk, izplatītāko terminu skaidrojumi alfabētiskā secībā, lai ikdienas darbi sokas raitāk!

A

A/B test (A/B tests)

Process, kurā tiek pārbaudītas vairākas  mājaslapu vai aplikāciju versijas ar dažādām satura vai elementu variācijām reālā laikā (testējot tās ar reāliem mājas lapas apmeklētājiem).  Ar A/B testēšanu iespējams saprast, kura versija labāk palīdz apmeklētājiem virzīties cauri vietnei un sasniegt tās mērķi, piemēram, veikt pirkumu vai rezervāciju.

Ads (Google reklāmas)

Platformas Google piedāvātie maksas reklāmu pakalpojumi, kas sniedz iespēju izvietot reklāmas, izmantojot kādu no sešiem kampaņu veidiem. Google Ads reklāmas var tikt izvietotas Google meklētājā, dažādās mājas lapās, kas sadarbojas ar Google, aplikācijās u.c.

Affiliate Marketing (Partnermārketings)

Mārketinga veids, kas balstās uz savstarpēju sadarbību. Uzņēmumi vai privātpersonas atrod partnerus, kas savās lapās reklamē viņu produktus, ja kāds uzspiež uz kādu no reklāmām, tad par to tiek samaksāta komisijas maksa.

ALT Text / Alt Attribute / ALT Tag (ALT teksts)

HTML kods, kas pievienots attēlam ar to raksturojošu frāzi.  ALT teksti ir alternatīva attēliem, gadījumos, kad mājas lapas apmeklētāji  kāda iemesla dēļ (lēns internets, kļūda utt.) nevar tos redzēt.

Analytics (Analītika)

Analītiski dati, ko iespējams ievākt, izmantojot dažādus analītikas rīkus. Populārākais un biežāk lietotais rīks ir Google Analytics. Izmantojot analītiku, iespējams ievākt dažādu noderīgu informāciju par mājas lapas apmeklētājiem, apmeklējumu skaitu,  izmantotajām ierīcēm utt.

Anchor Text (Enkurteksts)

Hipersaites (hyperlink) teksts. Uzklikšķinot uz enkurteksta, apmeklētāji tiek aizvesti uz pievienoto saiti. Piemērs labākai izpratnei - mājas lapu izstrādātājs sem.lv, oranžais teksts ir enkurteksts pievienotajai saitei - www.sem.lv.

B

Saite, kas no vienas mājas lapas ved uz citu. Atpakaļsaitēm ir liela ietekme uz pozīcijām meklētājprogrammās, t.sk. Google. Un, lūk,  oranžajā krāsā esošajam vārdam “Google” ir pievienota saite, kas ved uz citu mājas lapu, un tā ir uzskatāma par atpakaļsaiti vietnei google.com.

Black Hat SEO (Melnās cepures tehnika mājas lapu optimizācijā meklētājprogrammām)

Nerekomendētu mājas lapas optimizācijas paņēmienu izmantošana, kas bieži vien sniedz tikai īslaicīgu labumu.

Blog (Blogs jeb emuārs)

Personu veidoti informatīvi raksti par noteiktu tematu vai tematu kopu, kas tiek publicēti atsevišķi veidotā vai arī konkrēta uzņēmuma vai personas mājas lapā. Svarīgākie nosacījumi veiksmīga bloga izveidē ir rakstu oriģinalitāte, sniegtā satura noderīgums un regularitāte.

Saites, kas norāda un aizved uz neeksistējošām lapām. Lietotāji, izmantojot bojātas saites nonāk lapās, kurās parādās paziņojums par  404 Error.

B2B | Business-to-business marketing (Bizness biznesam)

Kāda uzņēmuma produktu ražošana un  izplatīšana citam uzņēmumam.

B2C | Business-to-conusmer marketing (Bizness patērētājam)

Uzņēmuma produktu ražošana un izplatīšana patērētājiem.

C

CAC | Customer acquisition cost (Maksa par jaunu klientu)

Cena, kas tiek samaksāta par viena jauna klienta piesaisti. To iespējams aprēķināt, dalot kopējās reklāmas izmaksas vai mārketinga izmaksas noteiktā periodā ar jauno klientu skaitu.

Canonical Tag

Kods, kas tiek ievietots lapās, kuru saturs dublicējas ar kādu citu lapu, tādā veidā norādot, kura ir galvenā lapa, ko meklētājprogrammām ņemt vērā un novēršot iespējamās dublikātu radītās negatīvās sekas.

CLV | Customer Lifetime Value (Pircēja ilgtermiņa vērtība)

Peļņas apjoms no viena klienta vai klientu grupas.

CMC | Content Management System (Satura pārvaldības sistēma)

Lietotājiem draudzīga sistēma, ko izmanto satura izveidei, publicēšanai un rediģēšanai digitālajā vidē. Piemēram, viena no populārākajām satura pārvaldības sistēmām ir WordPress. To sem.lv komanda ir izmantojusi  gan savas mājas lapas izstrādē, gan arī izmanto klientu mājas lapu izstrādē.

Cold Calling (Auksto zvanu veikšana)

Klientu piesaistīšanas veids, kurā tiek zvanīts personām, kuras nekad nav redzētas un ar kurām nekad nav bijusi saistība.

Conversion (Konversija)

Ar konversiju apzīmē procesu, kad lietotājs mājas lapā veic vēlamo darbību. Piemēram, piereģistrējas vai veic rezervāciju.

Conversion Rate (Konversijas likme)

Attiecība starp kopējo lapas apmeklētāju skaitu un to apmeklētāju skaitu, kuri veica vēlamo darbību (veica pirkumu, sazinājās, izmantojot kontaktformu u.tml.). Piemēram, ja 30 no 100 e-komercijas mājas lapas apmeklētājiem veica pirkumu, tad konversijas likme būs 30%.

Neliels teksta fails jeb datne, ko izmanto interneta vietnes, lai saglabātu lietotāju datus un izsekotu tā darbības konkrētajā mājas lapā. Bet sīkdatnes nesatur personiskos datus un nav izmantojamas lietotāju identificēšanā. Tās, piemēram, palīdz analītikas rīkiem nošķirt jaunos apmeklētājus no tiem, kas atgriežas jau atkārtoti.

Copywriting (Reklāmas tekstu veidošana)

Vārdu izmantošana efektīva tekstuāla satura radīšanai, kas tiek izmantots mārketinga nolūkos. Teksti var tikt radīti blogiem, e-pasta ziņojumiem, brošūrām, katalogiem utt. Galvenais mērķis ir radīt cilvēkiem interesējošu un saistošu saturu, kas pievērš uzmanību un mudina tos izvēlēties konkrētus produktus.

CPA | Cost-per-action (Maksa par darbību)

Reklāmu apmaksas veids, kas nosaka, ka personai vai uzņēmumam, kurš reklamējas būs jāmaksā par to tad, kad lietotājs uzklikšķinās uz reklāmas un veiks lapā konkrētu darbību, piemēram, rezervēs viesnīcas numuriņu vai atstās savu e-pasta adresi.

CPC | Cost-per-click (Maksa par klikšķi)

Cena, kas būs jāmaksā par vienu klikšķi, kad kāds uzspiedīs uz reklāmu.

CPI | Cost-per-impression (Maksa par impresiju, skatījumu)

Cena, kas būs jāmaksā par katru reklāmas parādīšanas reizi, neatkarīgi no klikšķu daudzuma.

CPM | Cost-per-mille (Maksa par tūkstoš skatījumiem)

Cena, kas būs jāmaksā, kas reklāma būs parādīta 1000 reizes. Izvēloties šādu apmaksas metodi, par reklāmu būs jāmaksā pat, ja uz tās neviens neuzklikšķinās.

CRO | Conversion Rate Optimization (Konversijas likmes optimizācija)

Sistemātisks process, kas tiek veikts ar mērķi palielināt vietnes apmeklētāju procentuālo daudzumu, kas veic vēlamo darbību, piemēram, nopērk produktu vai piesakās jaunumu saņemšanai. Konversija likmes optimizācija iekļauj izpratni par lietotāju uzvedību, pieredzi, kā arī elementiem un faktoriem, kas iespējams kavē  mērķa sasniegšanu jeb vēlamās darbības veikšanu. CRO prinicpu ievērošana mājas lapu izveidē ir ļoti svarīgi.

CTA | Call-to-action (Aicinājums rīkoties)

Mudinājums rīkoties ar kādu elementu palīdzību. Populārākais elements ir CTA pogas (Uzzināt vairāk, pieteikties konsultācijas, sazināties utt.), uz kurām uzspiežot lietotājs veic mājas lapas īpašnieka vēlamo darbību. CTA  var būt arī, piemēram, frāze vai attēls, kam pievienota saite vai aizpildāma forma, lai novirzītu lietotāju uz nākamo vēlamo posmu.

CTR | Click-through rate (Vidējais klikšķu skaits)

Vidējais klikšķu skaita rādītājs, kas procentuāli parāda, cik no lietotājiem, kas redzējuši reklāmu, uz to ir arī uzklikšķinājuši. Piemēram, ja reklāmu redzēja 200 lietotāju, bet uz tās uzklikšķināja 10, tad CTR būs 5%.

Customer Journey (Klienta ceļš)

Klientu ceļš, sākot no vajadzības vai vēlmes rašanās līdz gala darbības veikšanai, kas iekļauj izpēti, atlasi, salīdzinājumu, izvēli.

D

Direct Marketing (Tiešais mārketings)

Mārketinga metode, kad uzņēmums sazinās tieši ar potenciālajiem klientiem, neizmantojot starpniekus. Piemēram, nosūtot e-pastus vai ar telemārketinga palīdzību.

Domain Name (Domēna nosaukums)

Unikāla mājas lapas adrese, cauru kuru lietotāji var nonākt konkrētajā mājas lapā. Piemēram, mūsu domēns ir -  www.sem.lv.

Duplicate Content (Dublicēts saturs)

Saturs, kas atkārtojas jeb dublicējas. Dublicēts saturs var veidoties gan starp dažādām mājas lapām, gan starp dažādām vienas mājas lapas lapām, gan arī pat tikai vienā lapā.

E

E-book (Elektroniskā grāmata)

Grāmata digitālā versijā, ko mārketinga nolūkos, uzņēmumi parasti piedāvā patērētājiem bezmaksas, kā vērtīgu saturu.

E-commerce (E-komercija)

Preču un pakalpojumu pārdošana un pirkšana tiešsaistē jeb internetā.

Engagement Rate (Iesaistīšanās līmenis)

Atspoguļo apmeklētāju iesaistīšanos - komentāri, dalīšanās, reakcijas.

Saite kādā mājas lapā, kas norāda un aizved lietotājus uz citu mājas lapu. Piemēram, šī ir  ārējā saite uz plašāku skaidrojumu angļu valodā.

F

Favicon

Mājas lapu raksturojoša ikona, kas parādās lietotājiem ievadot mājas lapas domēnu adrešu logā, saglabāto mājas lapu  sarakstā u.c.

Friendly URLs (Draudzīgas saites)

Mājas lapas saites jeb adreses ir labi veidot lietotājiem un meklētājiem draudzīgas. Draudzīgas saites ir īsas, atspoguļo lapas saturu un nesatur dažādus simbolus (&,%,_ utt.). Vārdus ieteicams atdalīt ar domuzīmi (-).

Funnel (Piltuve)

Conversion Funnel (Konversijas piltuve) - vēlamais lietotāju ceļš cauri mājas lapai. Tai jābūt izveidotai tā, lai lietotājs tiktu vadīts pa šo ceļu un beigās veiktu vēlamo darbību. Piemēram, mājas lapas sākumlapa -> produktu apskate - > atsauksmju apskate -> produkta ievietošana grozā - > pirkuma veikšana.

Sales Funnel (Pārdošanas piltuve) - lietotāju ceļš, veicot pirkumu. Tas var atšķirties, atkarībā no produkta, klienta zināšanām un citiem faktoriem.

G

GEO-Targeting (Ģeogrāfiska mērķauditorijas atlase)

Mājas lapas satura un/vai reklāmu pielāgošana apmeklētājiem, atkarībā no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Guerrila Marketing (Partizānu mārketings)

Neparastu, radošu un unikālu mārketinga metožu izmantošana, kas neprasa lielus finanšu resursus.

GZIP Compression

Mājas lapas datu saspiešanas veids, kas samazina tās lielumu un uzlabo ielādes ātrumu.

H

Hashtag  (Tēmturis, mirkļbirka)

Vārdi, frāzes, kas bez atstarpēm tiek pievienotas saturam, lietojot restītes zīmi (#). Tēmturu lietošana palīdz grupēt saturu interneta vidū, palīdzot lietotājiem vieglāk atrast sev vēlamo saturu.  Piemēram, saturam par mājas lapu izstrādi, var pievienot tēmturus #majaslapas, #majaslapuizstrade.

Header Tags / Headings  (Virsrakstu formatēšanas veids)

Header Tags tiek izmantoti dažāda lieluma virsrakstu formatēšanai. Galveno virsrakstu apzīmē ar H1, kam seko H2, H3, H4, H5 un H6, ko iespējams izmantot nākamo līmeņu virsrakstu formatēšanai.

Vārds, frāze vai attēls, kam pievienota saite. Noklikšķinot uz hipersaitēm, apmeklētāji var iegūt dokumentus, var tikt aizvesti uz citām lapām, citām mājas lapām utml.

I

Ienākošās saites apzīmē arī kā atpakaļsaites (backlinks). Tās ir saites, kas no vienas mājas lapas ved uz citu. Ienākošajām jeb atpakaļsaitēm ir liela ietekme uz pozīcijām meklētājprogrammās, piemēram, Bing.  Un, lūk, bing.com ir saņēmis ienākošo saiti no sem.lv.

Influencer Marketing (Influenceru mārketings)

Produktu reklamēšana, sadarbojoties ar sabiedrībā zināmām personām, kurām ir  liels sekotāju skaitu sociālo tīklu kontos un kuru viedoklis spēj ietekmēt sekotājus. 

Infographic (Infografika)

Vizuāli atspoguļota sarežģīta informācija, padarot to vieglāk saprotamu. Infografikās bieži izmanto diagrammas, ikonas un attēlus.

Saite kādā mājas lapā, kas norāda un aizved lietotājus uz citu tās pašas vietnes lapu. Piemēram, iesakām izlasīt arī  ir logo izstrādes tendences 2019. gadā.

K

Keywords (Atslēgvārdi)

Produktu vai mājas lapu raksturojoši vārdi un frāzes. Atslēgvārdi tiek izmantoti, meklējot sev vēlamos produktus vai lapas, mājas lapu optimizācijas procesā, kā arī Google Ads kampaņu veidošanā.  

Short-tail keywords (īsie atslēgvārdi) - 1 līdz 3 vārdus gari vispaptveroši atslēgvārdi. Piemēram, sem.lv lapai piemēroti varētu būt tādi īsie atslēgvārdi kā  mājas lapa, mājas lapu izstrāde, mājas lapu izveide.

Long-tail keywords (garie atslēgvārdi) - vismaz 3 vārdus gari specifiski atslēgvārdi.  Piemēram, sem.lv lapai garie atslēgvārdi varētu būt - mājas lapu izstrāde pakalpojumu sniedzējiem, mājas lapu izstrāde reputācijas uzlabošanai utml.

Keyword Density (Atslēgvārdu blīvums)

Konkrēta atslēgvārda lietojuma reizes lapā, kas parasti tiek izteiktas procentos. Piemēram, ja kopumā lapā ir 100 vārdi un atslēgvārds tiek pieminēts 2 reizes, tad atslēgvārdu blīvums ir 2%.

KPI | Key Performance Indicator (Galvenās darbības rādītājs)

Izmērāma vērtība, kas atspoguļo, cik efektīvi sasniegti galvenie mērķi.

L

Landing Page (Piezemēšanās lapa)

Lapa mājas lapā, kurā klients ir nonācis caur kādu kanālu, piemēram, mājas lapas galveno lapu vai reklāmu. Tām ir jābūt konkrētām, kvalitatīvām un jāaicina apmeklētāji veikt vēlamo darbību.

Lead (Potenciālais klients)

Persona, kas ir ieinteresēta kādā konkrētā produktā un dalās ar savu kontaktinformāciju, tādā veidā dodot iespēju sazināties ar viņu produkta izplatīšanas vai pārdošanas nolūkos.

Lead Generation (Potenciālo klientu piesaistes process)

Dažādu akciju vai noderīga satura, resursu piedāvāšana, lai iegūtu pēc iespējas vairāku potenciālo klientu kontaktinformāciju, lai varētu ar viņiem sazināties produktu izplatīšanas vai pārdošanas nolūkos.

Process, kurā cenšas iegūt pēc iespējas vairāk kvalitatīvas ienākošās saites no citām lapām.

Local Search (Vietējā meklēšana)

Apzīmējums meklējumiem, kas tiek veikti, meklējot produktus, veikalus uzņēmumus, kas atrodas ģeogrāfiski netālu no meklētāja pašreizējās vai plānotās atrašanās vietas.

M

Meta Description (Mājas lapas apraksts)

Kodolīgs mājas lapas apraksts, kas atspoguļojas interneta pārlūkos un meklētājprogrammās.

Meta Title (Mājas lapas nosaukumus)

Mājas lapas nosaukums, kas atspoguļojas interneta pārlūkos un meklētājprogrammās.

Microblogging (Mikroblogošana)

Tā ir blogošana mazākā apjomā. Mikroblogi ļauj apmainīties arī īsu saturu. Viena no populārākajām mikroblogošanas vietnēm ir Twitter.  

N

Saites, kurām pievienots kods, kas norāda meklētājprogrammu botiem, ka tām nevajag sekot, tādā veidā, neradot tām papildus vērtību un izvairoties no saistībām ar nevēlamu saturu.

NoIndex (Neindeksācija)

Kods, kas tiek lietots, lai norādītu meklētājprogrammu botiem, lai neindeksē konkrētu lapu. To mēdz lietot, ja, piemēram, lapā ir daudz dublicējoša satura vai arī tās saturs nav kvalitatīvs.

O

Opt In  (Pievienošanās)

Process, kad persona atstāj savu kontaktinformāciju, piemēram, e-pastu jaunumu saņemšanai.

Dabiskā veidā (bez sarunāšanas un vienošanās) izveidojusies ienākošā saite.

Izejošās saites apzīmē arī kā izejošās saites. Tās ir saite mājas lapā, kas norāda un ved lietotājus uz kādu citu mājas lapu.

P

Page Description (Lapas apraksts)

Lapas apraksts, kas atspoguļojas interneta pārlūkos un meklētājprogrammās.

Page Rank (Lapas reitings)

Google izveidots mājas lapu rādītājs, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā dažādus faktorus. Tas ir skaitlis no 0 līdz 10. Jo augstāks rādītājs, jo labākas izredzes iegūt augstākas pozīcijas meklētājprogrammās.

Page Title (Lapas nosaukums)

Lapas nosaukumus, kas atspoguļojas interneta pārlūkos un meklētājprogrammās.

Podcast (Podkāsts)

Regulārs audio saturs par kādu noteiktu tēmu vai tēmu kopumu.

Pop-Up Ads (Uznirstoši reklāmas logi)

Reklāmas, kas automātiski parādās pārlūkprogrammās vai dažādās mājas lapās.

PPC | Pay-per-click  (Maksa par klikšķi)

PPC apzīmē arī kā CPC. Tā ir cena, kas būs jāmaksā par vienu klikšķi, kad kāds uzspiedīs uz reklāmu.

R

Redirect (Pāradresācija)

Lietotāju pārvirzīšana no vienas lapas uz citu. Piemēram, no vecās mājas lapas uz jauno.

Responsive Design (Responsīvs dizains)

Mājas lapas dizains, kas pielāgojas ierīcēm, ekrāna izmēriem, pozitīvi ietekmējot lietotāju pieredzi.

Retargeting

Iepriekšējo apmeklētāju atkārtota piesaiste, rādot tiem reklāmas un aicinot atgriezties.

Robots.txt

Fails, kurš meklētājprogrammu botiem norāda, kuras mājas lapas sadaļas nav jāindeksē. Tas nepieciešams, lai paslēptu failus, kam nav jābūt publiski pieejamiem.

ROI | Return On Investments  (Investīciju jeb ieguldījumu atdeve)

Investīciju jeb ieguldījumu atdeve tiek atainota procentuāli. Piemēram, ja tiek ieguldīti 100 eiro, bet nopelnīti 150 eiro, tad ROI ir 50%.

S

SEM | Search Engine Marketing (Meklētājprogrammu mārketings)

Mārketings, izmantojot meklētājprogrammas. Tas sevī ietver gan SEO, gan arī Ads.

SEO | Search Engine Optimization (Mājas lapu optimizācijas meklētājprogrammām)

Mājas lapas pilnveide ar mērķi uzlabot tās pozīcijas meklētājprogrammās.

On-Page SEO - Tehniska darbības mājas lapas optimizācijas procesā (robots.txt ieviešana, attēlu optimizācija u.c.)

Off-Page SEO - Darbības mājas lapas optimizācijas procesā, kas tiek veiktas ārpus lapas (satura izplatīšana, ārējo saišu veidošana utt.)

SMM | Social Media Marketing (Sociālo mediju mārketings)

Mārketings, izmantojot sociālos medijus, piemēram, YouTube vai Instagram.

T

Target Audience (Mērķauditorija)

Potenciālo klientu grupa, kurai tiek pielāgots saturs un kurai tiek, galvenokārt, reklamēts produkts.

Tracking Code (Izsekošanas kods)

Kods, kas tiek iekopēts mājas lapā, lai iegūtu dažādus datus. Piemēram, lai iegūtu datus no Google Analytics, mājas lapā ir jāievieto izsekošanas kods.

Traffic (Apmeklētāju plūsma)

Mājas lapas apmeklētāju skaits.

Traffic Generation (Apmeklētāju plūsmas palielināšana)

Mārketinga aktivitāšu veikšana, ar mērķi palielināt mājas lapas apmeklētāju skaitu.

U

UGC | User Generated Content (Lietotāju veidots saturs)

Lietotāju veidotu saturu rada mājas lapas apmeklētāji, piemēram, pievienojot komentārus, augšupielādējot savus video vai veidojot diskusiju.

UI | User Interface (Lietotāju saskarne)

Tas ir viss, ko lietotājs redz, ieejot mājas lapā. Tās uzbūve, lietotie elementi, to izkārtojams utt.

Usability (Lietojamība)

Faktoru kopums, kas raksturo, cik pārskatāma un strukturēta ir mājas lapa, cik tajā ir viegli atrast informāciju, vai tā ir pielāgota dažādām ierīcēm utt.

USP | Unique Selling Proposition (Unikālais pārdošanas piedāvājums)

Galvenie faktori, kas nošķir konkrēto piedāvājumu no citiem un padara to labāku.

UX | User Experience (Lietotāju pieredze)

Lietotāju pieredze balstās uz to kā apmeklētājs orientējas, saprot un jūtas, izmantojot mājas lapu. UX un UI savā starpā atšķiras, bet viens otru papildina un līdzdarbojas.

V

Viral Content (Ļoti populārs saturs)

Saturs, kas ātri un plaši kļuvis ļoti populārs, cilvēku aktīvas dalīšanās dēļ.

W

Webinar (Vebinārs jeb tiešsaistes seminārs)

Seminārs interneta vidē, kas ir laba alternatīva, ja dalībnieki atrodas dažādās pasaules valstīs vai strādā no mājām.

White Hat SEO (Baltās cepures tehnika mājas lapu optimizācijā meklētājprogrammām)

Ētisku un rekomendētu mājas lapas optimizācijas paņēmienu izmantošana.

X

XML Sitemap (Lapu saraksts)

XML formātā izveidots saraksts ar mājas lapas lapām, kas palīdz meklētājprogrammu botiem tās atrast un indeksēt.