info@sem.lv Šarlotes iela 18A
Rīga, Latvija
+371 27677399

Latvijas Pilsoniskā Alianse

Programma ASNS pilsoniskās sabiedrības izaugsmei apvieno nevalstiskās organizācijas, kas meklē atbalstu sabiedrībai nozīmīgu iniciatīvu īstenošanā, un iestādes, uzņēmumus, profesionāļus, kas vēlas ar saviem resursiem (intelektuāliem vai materiāliem) piedalīties šo organizāciju stiprināšanā un iniciatīvu īstenošanā.

Projekta ietvaros tika realizēts:

  • projektu vadība;
  • tehniskās specifikācijas izveide;
  • responsīva web prototipa izstrāde;
  • responsīva dizaina izstrāde;
  • vizuālā programmēšana;
  • funkcionālā programmēšana;
  • testēšana dažādās ierīcēs un pārlūkprogrammās.

Dalies:

Nākamais projekts

Liekam lietā praktisko pieredzi, lai ikviens klients saņemtu tieši to, ko vēlas un vēl vairāk