Pirmais faktors - pirmais iespaids klientam ienākot mājas lapā.

Sen ir pierādīts, ka pirmais iespaids ir tas noturīgākais. Mājaslapa ir daļa no uzņēmuma reputācijas. Ja uzņēmumam sava reputācija nav svarīga, tad var iztikt arī bez mājaslapas, bet, ja Jūsu sadarbības partneriem ir svarīga Jūsu reputācija, tad mājaslapai ir liela nozīme.

Otrais faktors - uzticība, ko rada profesionāla mājas lapa. 

Ja uzņēmums vēlas iekarot jaunu eksporta tirgu, tad skaidrs, ka to var panākt galvenokārt, piesaistot jaunus klientus. Jauns klients visbiežāk nozīmē to, ka viņš par Jums neko nezina vai zina ļoti maz, un svarīgs solis ir iegūt uzticību. Mājaslapa šo uzticību var vai nu vairot, vai gluži otrādi - ievērojami mazināt.

Trešais faktors - Jūsu klientu vajadzības Jūsu mājas lapā.

Ir jāatbild uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, šiem: “Kādu lomu mājaslapa spēlē Jūsu klientiem? Kāds ir to mājaslapas apmeklēšanas primārais mērķis? Vai tā ir vieta, kur klients iegūst tam svarīgu informāciju, apskata produktu paraugus, lasa vai lejuplādē tehniskās instrukcijas, gūst priekšstatu par uzņēmuma pieredzi, kompetencēm, veido pasūtījumus?” Jo lielāka ir mijiedarbība Jūsu klientam ar mājaslapu, jo lielāka ir mājaslapas nozīme.

Ceturtais faktors - cik liela ir negūtā peļņa no viena zaudētā klienta?

Piemērs no dzīves - uzņēmums, kas nodarbojas ar koka karkasa māju eksportu uz Skandināvijas valstīm, viena pasūtījuma vidējais budžets 70 000 EUR, un vidēji 10% neto peļņa. Negūtā peļņa no katra zaudētā klienta sastāda 7 000 EUR. Tiek ieguldīts reklāmas budžets, notiek dalība izstādēs, notiek tiešā pārdošana, bet klients pieņem negatīvu lēmumu, jo kontaktformā nenostrādāja poga "sūtīt". Līdzīgu scenāriju ar dažādām tehniskām vai vizuālām nepilnībām, kā rezultātā pārtrūkst komunikācija un tiek zaudēta klienta uzticība, ir daudz, bet viss tikai tāpēc, ka uzņēmums vēlējās nedaudz ietaupīt uz lapas izstrādi, neparēķinot riskus, kādi var rasties.

Piektais faktors - ne tikai izstādes, bet arī atrodamība meklētājos izmantojot profesionālu mājas lapu.

Klasiskais jaunu klientu piesaistes veids eksporta klientiem ir tiešā pārdošana un izstādes, bet, neskatoties uz to, tie nebūt nav tie vienīgie jauno klientu kanāli. Interneta meklētāji  mūsdienās ir neatņemama sastāvdaļa un liels palīgs gandrīz visos biznesos un partneru meklējumos visās pasaules malās. Ar vienkāršu rīku palīdzību ļoti īsā laikā var noskaidrot, cik pieprasīts ir Jūsu produkts vai pakalpojums noteiktās vastīs konkrētajās valodās, un to, vai Jūs iekļaus savā potenciālo partneru sarakstā, ir atkarīgs no tā, vai Jūs būsiet starp top 5 rezultātiem. Bet, vai esat? Varbūt pirms nākošā ieguldījuma izstādē un bukletos ir vērts sakārtot arī šo jautājumu.

Vai vispār vajag profesionālu mājas lapu, ja vēlas eksportēt? Valda jau arī uzskats, ka pietiek ar uzņēmuma profilu sociālajos tīklos.

Sociālie tīkli ir labi, bet tie nerisina visus uzdevumus un ne visās sfērās. Ja mēs skatāmies no mārketinga perspektīvas, tad visos mārketinga materiālos dominē www adrese. Tā ir vieta, kur klients nonāk vispirms. Mājaslapa ir viens no galvenajiem mārketinga instrumentiem. Tā ir vide, kur tiek sniegta pilna informācija par produktu, pakalpojumu, parametriem. Rūpes par savu tēlu ir rūpes par savu klientu vajadzībām, un to klienti noteikti pamanīs.

Vai ar sliktu mājas lapu var sagraut biznesu?

Sagraut biznesu, iespējams, nē, bet zaudēt daudz klientu un negūt peļņu no zaudētajiem klientiem noteikti gan var.

Kādas priekšrocības dod profesionāli izstrādāta mājas lapa?

Uzņēmumam atbilstoša vizuālā reputācija.

Lielāka konkurētspēja starp konkurentiem, gūstot vairāk pozitīvos "Jā" jaunai sadarbībai.

Augstāka konversija jeb mājaslapas spēja apmeklētāju konvertēt par klientu.

Augstākas pozīcijas meklētājos, kas nodrošina lielāku potenciālo klientu apmeklējumu no meklētājservisiem.

Jauni klienti ietekmē pārdošanas apjomus, tas ietekmē apgrozījumu, un apgrozījums pozitīvi ietekmē peļņu.

Kā vispār var novērtēt mājas lapas kvalitāti? Kāda ir mēraukla?

Mērauklas var būt dažādas - konversija, atrodamība, saprotamība, lietojamība, uztveramība, pielāgojamība dažādiem ierīču ekrāniem, spēja darboties bez kļūdām dažādos pārlūkos, aizsardzība pret dažādām ievainojamībām, konkrētās nozares tendenču ievērošana, labākās prakses izmantošana.

Vai apmeklētājs, apmeklējot vēl 10 Jūsu konkurentus, gribēs uzrakstīt tieši Jums? Ja atbilde vismaz 75% gadījumu ir jā, tad Jūsu uzņēmumam ir veiksmīga mājaslapa. Bet arī kvalitātīva var būt vēl kvalitatīvāka.

Kādām niansēm, veidojot mājaslapu uzņēmumiem, kuriem ir skaidrs eksporta mērķis, ir jāpievērš uzmanība?

Nepastāv dažas svarīgākās. Ir daudz mazu nianšu, kas kopā nosaka rezultāta kvalitāti.

Mājaslapa sastāv no sekojošiem slāņiem:

1) saturiskais;

2) konvertējošais;

3) vizuālais;

4) tehniskais;

5) analītiskais.

Katrs slānis sastāv no noteiktām detaļām, piemēram, vizuālais slānis sastāv no bildēm, fontiem, krāsām, ikonām, video, animācijām. Tehniskais slānis sastāv no tā, kā lapa darbosies dažādos pārlūkos un dažādās ierīcēs, vai viss strādās korekti, vai lapa būs funkcionāli darboties spējīga. Saturiskais slānis sastāv no atslēgas vārdiem, to izpētes, tekstiem, virsrakstiem, saukļiem, tabulām, paskaidrojumiem, norādēm utt. Konvertējošais slānis sastāv no detaļām, kas virza apmeklētāju uz noteikta mērķa sasniegšanu, piemēram, veikt aprēķina pieprasījumu, piedāvājuma sagatavošanu, bezmaksas paraugu pasūtīšanu, reģistrāciju, pirkumu, sazināšanos ar speciālistu utt.

Cik svarīgs ir valodas jautājums? Kādās un cik valodās mājas lapu vajadzētu tulkot?

Eksporta mājaslapai jābūt tulkotai eksporta valsts valodā. Tā noteikti būs priekšrocība, kas neizmaksā tik daudz, lai to nedarītu. Valodas esamība vai neesamība - tā ir Jūsu attieksme pret klientu.

Kādas ir jaunākās tendences mājās lapas dizaina un funkcionalitātes ziņā?

Tendences nāk un iet, iespējas šobrīd ir ļoti plašas un apjomīgas. Katrā jomā ir sava specifika un vajadzības, dažādi čata rīki un čata roboti, kurus iepsējams apmācīt uz standarta atbildēm un jautājumiem, lai taupītu menedžeru laiku, automatizētas un sinhronizētas ar grāmatvedību, noliktavas programmu pasūtījumu sistēmas, klienta atpazīšana un izekošana pēc mājaslapas apmeklējuma beigām un citas iespējas.

Dizainu lielā mērā ietekmē uzņēmuma vizuālā identitāte, aktuāli ir izmantots pilns ekrāns, kvalitatīvs foto materiāls, akcentējot tikai saturiski būtiskāko. Apmeklētājs arvien mazāk lasa, vairāk skatās vizuālu materiālu. Bilde labāk par tekstu, bet teksts - labāk par video. Interaktivitāte un satura aktualitāte paaugstina mājaslapas konvertēšanas spēju.

Kā vērtējat Latvijas uzņēmumu mājas lapu kvalitāti? Kādi ir galvenie klupšanas akmeņi?

Kvalitāte biežāk ir zema, nekā augsta.

Galvenie klupšanas akmeņi ir:

1) Attieksme. Vadības attieksme gan pret savu vizuālo reputāciju, gan pret mārketingu kopumā. Mārketings nav izdevumi, bet gan pozīcija, kas, pareizi organizēts, ģenerē ienākumus, bet ne visi dzīvo ar šo izpratni.

2) Analītika. Nespēja analizēt statistiku, izdarīt no tās secinājumus.

3) Kvalifikācija. Zināšanu un pieredzes trūkums digitālā mārketinga iespējās.

4) Empātija. Nespēja iejusties sava klienta lomā, neizprotot tā vajadzības, paradumus, izpratni. Kā klients redz Jūs, ko viņš saprot no tā, ko Jūs piedāvājat viņam?

5) Vēlme ietaupīt. Organizējot cenu aptaujas, lēmumi tiek pieņemti pēc zemākās cenas, nevis izstrādātāju priekšlikumu kvalitātes un pieredzes.

6) Izstrādātājs. Vai neprofesionālis var novērtēt profesionāli? Tieši tāpēc bieži mājaslapas izstrādei tiek izvēlēti un piesaistīti maz pieredzējuši speciālisti, kuri apņemas paveikt darbus bez atbilstošas kvalifikācijas un nepieciešamās pieredzes, kas nodrošina noteiktas negatīvās sekas, kuras neprofesionālis nemaz neredz.

Veiksmīgs uzņēmums, bet nekvalitatīva mājaslapa - tas ir tāpat, kā labs pārdevējs bez balss. Zinošs, bet nespēj izteikt savas zināšanas. Produkts varbūt ir labs, bet tikai nespēja neko par to pastāstīt noved pie tā, ka šīs labās lietas netiek iznestas uz āru. Mājaslapa strādā kā Jūsu virtuālais eksporta menedžeris, kas spējīgs pārvaldīt daudz valodu, vienmēr ir labā garastāvoklī un strādā 24/7, lai piesaistītu jaunus klientus Jūsu uzņēmumam.

Ko iesākt? Mana rekomendācija ir profesionāls, neatkarīgs mājaslapas audits. Tādus sniedz, piemēram, mājas lapas izveide  speciālisti.

Secība:

1) konstatēt, ko uzlabot, un fiksēt esošos rādītājus;

2) ieplānot uzlabošanai laiku un resursus;

3) realizēt uzlabošanu soli pa solim;

4) novērtēt rezultātu un veikt atkārtotu auditu.