Programmatūras izstrāde pēc specifiskām prasībām, vai aktuāli? Tad esiet laipni aicināti sazināties ar mūsu speciālistiem. 

Programmatūras izstrāde

Nedaudz pievērsīsimies tam, kas ir programmatūras izstrāde. Programmatūras izstrādes (alternatīvi tiek dēvēta arī par programmatūras dzīves ciklu vai programmatūras izstrādes posmiem) process ir soļu jeb posmu kopums, kas tiek paveikts līdz brīdim, kad programmatūra ir izstrādāta. Zemāk redzamajā video ir attēlots "ūdenskrituma modelis" programmatūras izstrādē, kā arī tā soļu jeb posmu piemēri.

Programmatūras izstrāde: ūdenskrituma modelis, izstrādes posmi. 

Svarīgākie posmi

Programmatūras izstrāde sastāv no sešiem vienkāršiem posmiem: prasību izstrādes, programmatūras izstrādes, programmatūras izstrādes realizēšanas, testēšanas, dokumentēšanas un programmatūras uzturēšanas. ko dara katrā no programmatūras izstrādes posmiem?

Pirmais programmatūras izstrādes posms ir prasību definēšana, kura ir nepieciešama, lai noteiktu, kādus mērķus programmai ir jāsasniedz, kāda būs tās funkcionalitāte. Nākamajā, izstrādes fāzē, tiek noteikts tas, kādā veidā programmatūra tiks izstrādāta un, kas par to ir atbildīgs. Programmatūras realizēšanas fāzē programmētāji un dizaineri uzsāk darbu pie programmatūras izstrādes.

programmaturas izstrāde

Programmatūras izstrādes galvenās metodoloģijas. 

Pēc tam, kas ir iegūta programmatūras kopija, tiek uzsākta programmatūras testēšana ar mērķi identificēt un novērst radušās kļūdas. Testēšanas fāzes laikā kļūdas tiek labotas tik ilgi, līdz tiek sasniegta noteiktā produkta kvalitāte. Pēc programmatūras izstrādes notiek tās dokumentēšanas process, lai nofiksētu to, kā programma ir jāizmanto. Pēdējā, programmatūras uzturēšanas, fāze turpinās vairāku gadu garumā.

Secinājums

Programmatūras izstrādes process visu padara daudz vienkāršāku un samazina potenciālo problēmu skaitu. Daži uzņēmumi un valsts iestādes pieprasa to, lai programmatūras izveide atbilstu kvalitātes vadības standartam: ISO 12207, kas definē programmatūras dzīves ciklu.


Aktuāla izstrāde? Sazinieties ar mūsu speciālistiem.