Sistēmu izstrāde aktuāls jautājums? Meklējiet sev partnerus projektu realizācijai? Sazinieties ar mūsu speciālistiem, iespējams, viņi varēs Jums palīdzēt.

Sistēmu izstrādes dzīves cikls (SDLC) ir sešu soļu kopums, kuru veic izstrādes komanda ar mērķi konceptualizēt, analizēt, izstrādāt un pilnveidot jaunu informācijas tehnoloģiju sistēmu. SDLC palielina izstrādātās sistēmas efektivitāti un atbilstību vēlamajam, kā arī ievērojami samazina kļūdas sistēmas izstrādē. Šajā bloga rakstā pievērsīsimies sistēmu izstrādes posmu analīzei. 

Zemāk noskaties īsu video, kurā vienkāršoti tiek skaidrots, kas ir sistēmas izstrāde, un, kādi ir sistēmas izstrādes galvenie posmi.

Sistēmu izstrāde: plānošana

Plānošanas posmā tiek noteikts sistēmas izstrādes mērķis, nepieciešamie resursi, piemēram, personāla resursi un finanšu resursi. Tiek analizēta visa pieejamā informācija, lai noteiktu, vai nav pieejams alternatīvs risinājums. Sistēmas koncepcija tiek prezentēta vadībai.

Sistēmu izstrāde: analīze

Analīzes posmā tiek noteiktas gala lietotāja prasības. Visbiežāk šis uzdevums tiek paveikts, piedaloties klientu fokusa grupām, kas spēj skaidrot vajadzības un gala produkta izmantošanu. Tiek izveidota prasību specifikācija.

Sistēmu izstrāde: izstrādes posms

Izstrādes posms ir sistēmas "arhitektūŗas" izveides laiks. Notiek datu apstrāde, sistēmas izstrādes komandas uzdevums ir izlemt, kāda būs loģiska datu plūsma un sistēmas izstrādes process. Tiek izveidota projekta skice.

Sistēmu izstrāde

Izstrādes fāzē sistēmas izstrādes komanda realizē iepriekšējā posmā izstrādāto plānu. Tiek izveidota datubāze, ģenerēts datu plūsmas kods un izstrādāts UI. Tiek sagatavoti un testēti izmēģinājuma dati.

sistēmu izstrāde

Sistēmu izstrādes process.

Sistēmu izstrāde: testēšana

Testēšanas fāzes laikā tiek pārbaudīta izveidotas sistēmas funkcionalitāte un atbilstība izvirzītajām prasībām. Tiek pārbaudīts, vai gala lietotāju noteiktie elementi ir iekļauti sistēmā un izveidotā sistēma atbilst uzņēmuma kvalitātes prasībām. Tiek pārbaudītas arī iepriekš izstrādātās sistēmas versijas.

Sistēmu izstrāde: noslēguma fāze un secinājums

Noslēguma fāze ir fāze, kurā lietotāji saņem izstrādāto sistēmu un uzsāk tās izmantošanu. Tās laikā tiek saņemta atgriezeniska saite no sistēmas gala lietotājiem, tiek izlabotas nepamanītās kļūdas sistēmas kodā un darbībā. Cerams, ka šis nelielais ieskats sistēmas izstrādes dzīves ciklā palīdzēja tev saprast to, kā tiek veidotas dažādas informāciju tehnoloģijas.


Ir aktuāla sistēmas izstrāde? Laipni aicināts sazināties ar mūsu speciālistiem.