Uzņēmuma komunikācijas audits ir uzņēmuma komunikācijas spēju formāls novērtējums. Uzņēmuma komunikācija ietver gan iekšējo, gan ārējo komunikāciju. Šajā bloga rakstā esam apkopojuši svarīgākos faktus par komunikācijas auditu. 

Komunikācijas audits: modernizētā komunikācija

Uzņēmuma komunikācijas audita svarīgākais mērķis ir salīdzināt, novērtēt, pilnveidot un prezentēt visus uzlabojumus vai izmaiņas uzņēmuma iekšējā vai ārējā komunikācijā.  Komunikācijas audits ir viens no svarīgākajiem rīkiem, kas dod iespēju uzņēmumiem un organizācijām efektīvi novērtēt svarīgus komunikācijas aspektus. Komunikācija ir integrēta, to vienmēr ir iespējams pielāgot uzņēmuma misijai, vīzijai un mērķiem.

Komunikācijas audits: komunikācijas tīkli

Viens no veidiem, ka novērtēt komunikācijas efektivitāti uzņēmumā, ir  uzskatīt komunikāciju, kā saistītu nevis atdalītu notikumu kopumu. Komunikācija tiek novērtēta, izmantojot, pieejamo informāciju, piemēram, preses relīzes vai intervijas. Mūsdienīgā komunikācijas auditā tiek novērtēts gan mikro, gan makro līmenis. Turklāt, tiek ņemti vērā informācijas avoti un  to veidi.

Komunikācijas audits: stratēģisko auditu izveide

Lielākā daļa uzņēmumu komunikācijas auditu uzskata par vienu no mārketinga komunikācijas galvenajiem elementiem. Tas nozīmē to, ka stratēģiskais audits dod iespēju ne tikai novērtēt esošo situāciju organizācijas līmenī, bet arī dod iespēju identificēt uzņēmuma ilgtermiņa mērķus, kas attiecas uz komunikācijas kanālu pilnveidi. Stratēģiskais audits bieži vien ir gan formāls, gan informatīvs, jo dod iespēju uzņēmumam piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus vai profesionālus komunikācijas vai zīmola speciālistus.

Komunikācijas audits: secinājumi

Komunikācijas audits dod iespēju novērtēt iepriekšējās mārketinga komunikācijas efektivitāti. Tas ir rādītājs, kurš dod iespēju novērtēt komunikācijas norisi uzņēmumā, salīdzinot to vadības un darbinieku līmeni, kā arī identificējot viņu nozīmi komunikācijas veicināšanā. Cerams, ka šis nelielais uzņēmuma komunikācijas audita apraksts Tevi iedvesmoja  jaunas mārketinga komunikācijas stratēģijas izveidei.


Ir aktuāls uzņēmuma komunikācijas audits? Jautā, mēs varam palīdzēt!