Aktuāla lietojamības izpēte? Kura lietojamības lietotāju izpētes metode ir tā, kas var Tavu uzņēmumu nodrošināt ar noderīgiem rezultātiem.  Tad nemeklējiet neko citu.  Mēs esam apkopojuši vairākas noderīgas mājas lapas lietotāju izpētes metodes, to izmantošanas priekšrocības un trūkumus. 

Mājas lapas lietojamības izpēte

Nonākot līdz lietotāju izpētei, ir jāsaprot, ka pirms lietotāju izpētes veikšanas ir nepieciešama tās rūpīga plānošana. Tam ir iemesls: visbiežāk mājas lapas lietotāju izpēte ir laikietilpīga un tās veikšanai ir nepieciešami finansiālie līdzekļi. Tādēļ tev ir jāsaprot, kāds ir izpētes mērķis, cik ilgu laiku tā ir plānota un, ko Tu vēlies panākt.  Neaizmirsti, ka tās ir investīcijas.

Lietojamības un lietotāju pieredzes izpētes projekti ir daudz sarežģītāki, nekā ierastie tirgus pētījumi.  Tas notiek tādēļ, ka UX ir daļa no iteratīva izstrādes procesa. Iteratīvs nozīmē to, ka kaut kas tiek izstrādāts, testēts un projekta gaitā modificēts daudz reižu. Tev ir jābūt gatavam papildus izpētei, lai saglabātu atbilstošu UX līdz tiks sasniegts pareizais rezultāts. Tas nozīmē to, ka tu nevari visu lietotāju izpētei veltīto budžetu izlietot projekta sākumā, ja tu to izdarīsi, tu nevarēsi pārliecināties par to, vai iteratīvais web izstrādes process sniedz vēlamo rezultātu.

Lietojamības lietotāju izpētes metodes

Raksta turpinājumā mēs pievērsīsimies UX projektos visbiežāk izmantotajām lietotāju izpētes metodēm. Tu uzzināsi nedaudz vairāk par to, kad šī metode ir jāizmanto, cik laikietilpīga ir katra no metodēm, vai metode projekta gaitā ir jāizmanto vairākkārt, kā arī metodes galvenās priekšrocības un trūkumus.

Lietojamības izpēte - lietotāju profili

Lietotāja "profils" ir fiktīvs un stereotipisks mājas lapas apmeklētājs, kas attēlo reālā klienta uzvedību un ir izveidots ar mērķi izprast uzņēmuma vai produkta mērķauditorijas vajadzības. Šo lietojamības lietotāju izpētes metodi izmanto mājas lapas izstrādes sākumā vai jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešanas brīdī. Metodes izmantošanas laiks svārstās no divām dienām līdz nedēļai (tas var ieilgt līdz pat divām, trim nedēļām). Tas ir labs rīks, kuru web izveides komanda var izmantot lietotāja prasību definēšanai, tomēr tas ātri noveco, tādēļ periodiski lietotāju profilus ir nepieciešams atjaunināt.

Saistīts attēls

Lietojamība: klientu profili.

Lietojamības izpēte - lauka apmeklējumi

Lauka apmeklējumi (field visits) ir viena no novērošanas metodēm lietojamības izpētē. Tās galvenais uzdevums: nodefinēt problēmu, kuru UX projekts atrisinās. Jūsu uzdevums ir novērot to, kā lietotāji risina problēmas, kuras rodas apmeklējot mājas lapu. Šo lietojamības lietotāju izpētes metodi izmanto pirms lēmuma pieņemšanas par jaunu īpašību piešķiršanu produktam.  Metodes izmantošanai nepieciešamais laiks svārstās no divām līdz četrām nedēļām. Tas ir labs lietojamības izpētes rīks, lai noteiktu problēmas, ar kurām saskaras mājas lapas apmeklētājs, tomēr izmantošanai ir nepieciešams apkopot apjomīgus datus, ir laikietilpīgs un var būt arī salīdzinoši dārgs.

Lietojamības izpēte - fokusa grupas

Fokusa grupas ir strukturētas grupu intervijas ar mērķauditoriju ( visbiezāk grupā ir seši līdz divpadsmit cilvēki). Tās uzdevums ir, web izstrādes sākumposmā, nodefinēt galvenās produkta īpašības.  Šo lietojamības lietotāju izpētes metodi var izmantot jebkurā brīdī, kad ir nepieciešams noteikt jaunas īpašības vai veikt nozīmīgas izmaiņas jau esošajās.  Metodes izmantošanai nepieciešamais laiks svārstās no divām līdz četrām nedēļām. Tas ir lielisks rīks, kas dod iespēju noteikt patiesās potenciālo klientu vēlmes, kā arī iegūt atgriezenisko saiti. Tomēr diskusiju grupā pārliecinātākie tās dalībnieki var paust tikai savu personīgo nevis grupas viedokli, tādēļ Jums ir jāspēj atšķirt vēlmes no vajadzībām.

Lietojamības izpēte - lietojamības tests

Lietojamības tests ir intervija ar vienu lietotāju, kura uzdevums ir izpildīt noteiktus uzdevumus izmantojot skices, prototipus, mājas lapas ietvaru u.c.  Šo lietojamības lietotāju izpētes metodi var izmantot jebkurā brīdī, visā mājas lapas izstrādes gaitā, katrā testēšanas posmā. Metodes izmantošanai nepieciešamais laiks svārstās no vienas līdz trim nedēļām.  Tas ir lielisks mazbudžeta rīks, kas palīdz noteikt ar mājas lapas interaktivitāti saistītās problēmas, tomēr ir jāatceras, ka tas nenodefinē potenciālā klienta vajadzības, bet nosaka mājas lapas apmeklētāja spēju tikt galā ar uzdevumiem.

Video: kas ir lietojamības testēšana. 

Lietojamības izpēte - acu kustību uzskaite

Kā tu domā, vai būtu noderīgi uzzināt, kur fokusēts ir tava uzņēmuma mājas lapas lietotāju skatiens? Acu kustību uzskaite ir noderīga, lai pielāgotu mājas lapas saturu un dizainu. Sākotnēji šo metodi izmantoja medicīnisko pētījumu veikšanai, tomēr pašlaik tā iegūst arvien lielāku popularitāti arī  lietotāju pieredzes novērtēšanā.  Tā ir salīdzinoši lēta, vienkārša un lietotajiem interesanta lietojamības izpētes metode.

Lietojamības izpēte - lietotāju aptaujas

Lietotāju aptaujas ir viena no lietotāju izpētes metodēm, kurā nejauši izvēlēts lietotāju skaits aizpilda iepriekš sagatavotus aptaujas jautājumus. Pēc visu atbilžu saņemšanas iegūtie rezultāti tiek analizēti.  Visbiežāk šo lietojamības lietotāju izpētes metodi izmanto  mājas lapas izstrādes projekta sākumposmā vai pēc mājas lapas publicēšanas, tomēr šo metodi arī var izmantot nepārtrauktai UX novērtēšanai un labojumu veikšanai nākamajos izstrādes posmos. Metodes izmantošanai nepieciešamais laiks svārstās no divām līdz sešām nedēļām. Tas ir lielisks rīks, kas palīdz kvantitatīvi novērtēt konkrētas prasības, tomēr tas nepalīdz novērtēt cilvēku sajūtas. Ir nepieciešams ņemt vērā arī to, ka potenciālie mājas lapas apmeklētāji aptauju var uztvert nenopietni.

Lietojamības izpēte - dienasgrāmatu izpēte

Dienasgrāmatu izpēte ir viena no lietojamības izpētes metodēm, kurā tiešā veida tiek iesaistīti mājas lapas lietotāji. Lietotājiem ir jāraksta dienasgrāmata, kurā tiek atspoguļotas viņu pārdomas, gaidas un vilšanās, kas ir saistītas ar mājas lapas izstrādes projektu. Šo lietojamības lietotāju izpētes metodi izmanto nozīmīgu mājas lapas pārmaiņu gadījumā vai pēc mājas lapas publicēšanas. Metodes izmantošanai nepieciešamais laiks svārstās no četrām līdz sešām nedēļām. Tas ir lielisks rīks ar kura palīdzību ir iespējams novērtēt to, kā lietotāji uztver mājas lapu un, ka šī uztvere ir mainījusies līdz ar pieredzi. Metode ir laikietilpīga un darbietilpīga, turklāt ir ļoti sarežģīti likt cilvēkiem piedalīties dienasgrāmatas rakstīšanā.

Lietojamības izpēte - dati un klientu atsauksmes

Šī ir viena no lietotāju izpētes metodēm, kurā analīzei tiek izmantoti mājas lapas izmantošanas dati un klientu atsauksmes. Šo lietojamības lietotāju izpētes metodi izmanto pirms mājas lapas izstrādes vai atjaunošanas, kā arī, lai monitorētu UX visā mājas lapas izmantošanas laikā. Metodes izmantošanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no produkta. Tas ir lielisks rīks ar kura palīdzību noteiktos periodos ir iespējams salīdzināt un atjaunot datus, turklāt datu atjaunošana un ieguve ir daļēji automatizēta. Ir jāsaprot, ka dati un klientu atsauksmes ne vienmēr dod pietiekamu ieskatu tajā, kādēļ kaut kas notiek.

Lietojamības izpēte - karšu grupēšana

Karšu grupēšana ir lietotāju izpētes metode, kas pirms lietotāju pieredzes parādīšanās tika izmantota psiholoģisko pētījumu veikšanai. Metode ir ļoti vienkārša: uz kartēm tiek uzrakstīti vārdi vai frāzes, bet lietotājam tie ir jāgrupē. Jūs lietotājam varat pajautāt arī par kategoriju izveidošanu. Metode ir piemērota, lai pārliecinātos par mājas lapas informācijas arhitektūras pareizību.

lietojamības izpēte

Lietojamības izpētes metode: karšu grupēšana

Mūsdienās karšu grupēšanu ir iespējams veikt arī attālināti, izmantojot tiešsaistē pieejamos rīkus. Tas ir lielisks rīks, ar kura palīdzību ir iespējams iegūt kvalitatīvu un globālu atgriezenisko saiti no lietotājiem. Tomēr pirms metodes izmantošanas ir jāveic apjomīgi sagatavošanās darbi.

Lietojamības izpēte - eksperta atzinums

Eksperta atsauksme jeb eksperta intervija ir viena no alternatīvajām lietotāju izpētes metodēm. Eksperta galvenais uzdevums ir aplūkot mājas lapu un identificēt problēmas, kas saistītas ar tās pieejamību, dizainu un lietojamību. Process nav fiksēts, eksperta intervijas ir atkarīgas no eksperta un testējamā produkta. Jo pieredzējušāks ir eksperts, jo vērtīgāks ir viņa atzinums. Tā ir ātra, salīdzinoši lēta un formāla lietojamības izpētes metode.

Secinājums par lietotāju izpēti

UX projektos vienmēr ir jāizvēlas tikai tā lietotāju izpētes metode, kas var atbildēt uz jautājumiem, kas ir aktuāli web izstrādes komandai, dizaineriem un programmētājiem. Plānojot lietotāju izpēti nav iespējams piedāvāt "viss ir piemērots visiem" pieeju. Tev ir jāizvēlas Tavam web izstrādes projektam visatbilstošākā pieeja. 

Ir daudzas un dažādas metodes, kas var palīdzēt iegūt priekšstatu par mājas lapas apmeklētāju, viņa vēlmēm, vajadzībām un gaidām, kas ietver šo lietotāju datu analīzi. Lai lietotāju izpēte būtu veiksmīga, neaizmirsti par tās mērķu noteikšanu un rūpīgu plānošanu.  


Vēlies uzzināt vairāk par Mājas lapu izstrāde? Sazinies ar mūsu speciālistiem.