Aktuāli! Konsultācija par esošās mājas lapas uzlabošanu!

Mājas lapas izveides process

Vai Tu zināji to, ka mājas lapas izveides procesa galvenais posms nav programmēšana? Piemēram, tādi risinājumi kā HTML, CSS un JavaScript dod iespēju mājas lapu padarīt lietotājam saprotamu, bet tajā ietverto informāciju jeb saturu viegli uztveramu. Tomēr bieži vien mājas lapas izveidē nepamanīti paliek vissvarīgākie mājas lapas izstrādes posmi – informācijas ieguve un apkopošana, web izstrādes projekta plānošana, kā arī mājas lapas uzturēšana pēc izstrādes projekta noslēgšanās.

Mājas lapas izveide

Kopējais mājas lapas izveides posmu skaits vidēji var svārstīties no pieciem līdz astoņiem, tomēr šajā gadījumā web izstrādes process ir gandrīz nemainīgs. Šajā rakstā pievērsīsimies mājas lapas izveides procesam, tostarp septiņiem galvenajiem mājas lapas izveides posmiem: 1) Informācijas ieguvei, 2) Web izveides projekta plānošanai, 3) Mājas lapas izveidei, 4) Mājas lapas satura izstrādei, 5) Kodēšanai, 6) Mājas lapas testēšanai, publicēšanai un kļūdu labošanai, 7) Hostingam jeb mājas lapas uzturēšanai. Zemāk noskaties video par to, kas ir web lapas un kādi ir to darbības pamatprincipi. 

Video: kas ir mājas lapas, ka tās darbojas?

Mājas lapas izveide: WEB izstrādes laika grafiks

Uzņēmumu īpašnieki, kas vēlās izveidot mājas lapu sastopas ar grūtībām noteikt pareizo robežu starp web izstrādei nepieciešamo laiku, mājas lapas izstrādātāja noteikto cenu un uzņēmuma atvēlēto budžetu, kas bieži vien ir ievērojami mazāks. Šie faktori ir atkarīgi no web izstrādes projekta apjoma un tā sarežģītības pakāpes.

Pirms mājas lapas izveides ir nepieciešams izveidot izstrādes laika grafiku, kurā ir ietverta informācija par veicamajiem uzdevumiem, to izpildes termiņu un atbildīgajām personām. Šāda projekta laika grafika izstrāde palīdzēs daudz veiksmīgāk iekļauties gan budžetā, gan atvēlētajā mājas lapas izstrādes laikā. Zemāk aplūko to, kāda ir mājas lapas izveides posmu secība. 

Attēlu rezultāti vaicājumam “web development timeline”

Mājas lapas izveide: galvenie soļi, to secība. 

Mājas lapas izveide: web izstrādes dzīves cikls

1.Mājas lapas izveide: mērķi un mērķauditorija

Pirmais jeb izpētes posms lielā mērā noteiks to, kādi būs nākamie mājas lapas izveides posmi, kā arī to, cik ilgs laiks būs nepieciešams web izstrādei. Svarīgākais izpētes uzdevums ir noteikt Jūsu uzņēmuma jaunās mājas lapas izveides mērķi, mērķus, kurus Jūs vēlaties sasniegt, kā arī galveno mājas lapas mērķauditoriju un tās sasniegšanas veidus. Atbildes uz šiem jautājumiem dos iespēju izstrādāt uzņēmuma mērķiem atbilstoša projekta vadības stratēģiju.

Attēlu rezultāti vaicājumam “web projekcts agile vs waterfall”

Mājas lapas izveide: agile vs ūdenskrituma modelis. 

Ir jāsaprot, ka ziņu portāli atšķirsies no uzņēmuma mājas lapas, tāpat kā pusaudžiem domāto web lapu dizains nebūs saistošs pieaugušajiem. Dažādas mājas lapas, dažādi mājas lapu apmeklētāji norāda uz nepieciešamību pēc web funkcionalitātes un web izstrādē izmantoto tehnoloģiju pielāgošanas. Uz iepriekšējo izpēti balstīta detalizēta plāna izstrāde novērsīs neparedzētu budžeta izlietojumu, kas ir saistīts ar dizaina maiņu vai iepriekš neparedzēta funkcionālā risinājuma pievienošanu.

Attēlu rezultāti vaicājumam “good website examples”

Mājas lapas izveide: mājas lapas piemērs. 

Paredzamais izpildes laiks 1 – 2 nedēļas.

2.Mājas lapas izveide: lapas karte un karkass (wireframe)

Šajā mājas lapas izveides posmā mājas lapas izstrādātājs, pamatojoties uz iepriekš iegūtajiem datiem, klientam sniedz priekšstatu par to, kāda izskatīsies jaunā uzņēmuma lapa. Jums kā klientam ir iespēja novērtēt web lapu vēl pirms tās izstrādes process ir sācies. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, ir nepieciešams izstrādāt arī lapas karti (sitemap). Zemāk attēlā ir iespējams aplūkot vienu no lapas kartes piemēriem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website sitemap example”

Mājas lapas izveide: lapas kartes piemērs.

Lapas karte ir tas, kas skaidro sakarības starp galvenajiem mājas lapas elementiem, sadaļām. Tas dos iespēju saprast to, vai mājas lapas struktūra ir viegli uztverama gala lietotājam, vai viņš, piemēram, varēs atrast informāciju par produktu sākumlapā. Lapas kartes mērķis ir izveidot lietotājam draudzīgu mājas lapu ar vienkāršu navigāciju.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website navigation”

Mājas lapas izveide: navigācijas piemērs.

Lapas karte dod iespēju izprast iekšējo mājas lapas struktūru (iekšlapu izkārtojumu un to loģiskumu), bet neraksturo lietotāja interfeisu. Bieži vien, mājas lapas turpmāko izveides posmu realizācija ir aizliegta pirms nav veikti lietojamības testi un no klienta nav saņemts akcepts par lapas struktūru.

Attēlu rezultāti vaicājumam “bad website examples”

Mājas lapas izveide: neveiksmīgas mājas lapas piemērs. 

Šajā posmā tiek izstrādāts arī mājas lapas karkass jeb wireframe. Mājas lapas karkass ir lietotāju interfeisa raksturojums. Tomēr tajā netiek ietvertas krāsas, ikonas vai logo, bet tas raksturo to, kādi mājas lapas elementi tiks izmantoti, kā arī šo elementu atrašanās vietu. To var izmantot arī kā produkta skici. Zemāk aplūko vienu no mājas lapas karkasa piemēriem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website wireframe example”

Mājas lapas karkasa piemērs. 

Šajā posmā ir nepieciešams izvēlēties arī tādas tehnoloģijas kā programmēšanas valodu, ietvarus, satura vadības sistēmas u.c. elementus, kas tiks izmantoti.

Paredzamais izpildes laiks: 2 – 6 nedēļas.

3.Mājas lapas izveide:  lapas izkārtojums

Mājas lapas izveides laikā, uzņēmuma lapa iegūst tās gala izskatu. Šajā posmā tiek radīts arī vizuālais saturs, tostarp attēli un video. Arī šajā posmā izpētes laikā iegūtās informācijas izmantošana ir būtiska. Domājot par mājas lapas dizainu ir jādomā arī par mājas lapas apmeklētājiem, mērķauditoriju, tās interesēm un vajadzībām. Zemāk aplūko vienu no piemēriem. 

Attēlu rezultāti vaicājumam “website”

Mājas lapas izveide: elementu izkārtojums dažādās ierīcēs. 

Mājas lapas elementu izkārtojums ir web dizainera darba rezultāts. Tā var būt gan skice, gan aktuālais grafiskā dizaina rezultāts. Primārā mājas lapas izkārtojuma funkcija ir informācijas strukturēšana, satura vizualizēšana un pamata funkciju demonstrēšana. Mājas lapas izkārtojumā ir ietverti tādi elementi, kā krāsas, logo, attēli, kā arī tas sniedz priekšstatu par to, kā izskatīsies gala produkts.

Papildus tam, klientam (Jums) ir iespēja aplūkot gala rezultātu un sniegt atsauksmes vai priekšlikumus. Ja Jūs neesat pārliecināts par dizainu vai kādu no tā aspektiem, pieprasiet mājas lapas izstrādātājam izveidot jaunu vai vairākus dizaina paraugus. Šī darbība tiek atkārtota līdz brīdim, kad klients ir apmierināts ar mājas lapas dizainu.

Paredzamais izpildes laiks: 4 – 12 nedēļas.

4.Mājas lapas izveide: web satura izstrāde

Mājas lapas satura izstrāde un saskaņošana iekļaujas citos mājas lapas izstrādes posmos, tādēļ bieži vien tieši šis posms paliek nenovērtēts. Šajā posmā ir svarīgi saprast to, kādā veidā Jūs vēlaties uzrunāt jūsu mērķauditoriju, kā arī pievienot aicinājumu uz darbību (call to action). Mājas lapas satura izstrāde ietver gan jaunu un aizraujošu virsrakstu izveidi, esošā mājas lapas satura rediģēšanu, jauna mājas lapas satura izstrādi, mājas lapas satura saskaņošanu un ievietošanu mājas lapā. Klientam ir jānodrošina tas, lai mājas lapas saturs būtu gatavs migrācijai pirms kodēšanas vai mājas lapas kodēšanas laikā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website content”

Mājas lapas izstrāde: web satura veidi. 

Paredzamais izpildes laiks: 5 – 15 nedēļas.

5.Mājas lapas izveide: kodēšana

Šajā posmā tiek uzsākta fiziskā mājas lapas izveide. Iepriekš izstrādātie un saskaņotie grafiskie elementi tiek izmantoti web lapas izstrādē. Visbiežāk kā pirmā tiek izstrādāta sākumlapa, tad, balstoties uz mājas lapas izvēlnes hierarhiju (izstrādātā lapas karte), galvenās iekšlapas un to apakšlapas. Mājas lapas ietvars un paredzētā CMS (satura vadības sistēma) tiek pilnveidota, instalēta un konfigurēta.

Statiskie mājas lapas elementi, kas tika izstrādāti iepriekš (mājas lapas izkārtojuma izveides fāzē) tiek testēti, modificēti un pilnveidoti. Pēc tam tiek pievienoti interaktīvie mājas lapas elementi un interaktīvā funkcionalitāte. Šajā posmā ir būtiska izpratne par katra mājas lapas elementa un izmantotās tehnoloģijas nozīmi un lietderību. Zemāk aplūko populārākās satura vadības sistēmas, kuras vari izmantot savos web projektos. 

Attēlu rezultāti vaicājumam “content management system”

Mājas lapas izveide: satura vadības sistēmas. 

Ja mājas lapas izveidē Jūs izmantojat satura vadības sistēmas, lai paātrinātu web izveides procesu, Jūs varat instalēt piedāvātos paplašinājumus jeb pluginus (ja nepieciešams). Otrs svarīgais solis ir SEO (meklētājprogrammu optimizācija). SEO nozīmē mājas lapas elementu optimizāciju (piemēram, meta title, meta apraksts, atslēgas vārdi u.c.), kas dod iespēju palielināt mājas lapas reitingu dažādās meklētājprogrammās. Turklāt, derīgs mājas lapas kods ir viens no būtiskākajiem SEO faktoriem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “seo process”

Mājas lapas izveide: SEO 

Paredzamais izpildes laiks: 6 – 15 nedēļas.

6.Mājas lapas izveide: testēšana un publicēšana

Mājas lapas testēšana šķiet ir viens no monotonākajiem mājas lapas izveides procesa posmiem. Katram linkam, sktiptam, kodam, mājas lapas izskatam un pat mājas lapas saturam ir jābūt pārbaudītam visos iespējamajos veidos, izmantojot jaunākos mājas lapas testēšanas rīkus. Piemēram, ja pārlūkprogrammu saderība ir svarīga Jūsu uzņēmuma mājas lapai, ir nepieciešams veikt pārbaudes, lai noskaidrotu, vai web lapas kods atbilst standartiem. Zemāk aplūko attēlu, kurā ir raksturots tas, ko ietver mājas lapas testēšana. 

Attēlu rezultāti vaicājumam “website testing”

Mājas lapas izveide: web lapas testēšana.

Pēc izveidotās mājas lapas testēšanas un atkārtotās testēšanas, tā tiek augšupielādēta serverī. Šim mērķim tiek izmantots FTP (File Transfer Protocol). Pēc tam, kad visi faili ir augšupielādēti, Jums ir jāpārliecinās par to, ka mājas lapa darbojas pareizi, kā arī jānovērš problēmas (ja tādas ir).

Paredzamais izpildes laiks:  from 2 to 4 weeks

7.Mājas lapas izveide: uzturēšana un atjaunošana

Ir svarīgi atcerēties to, ka mājas lapa ir pakalpojums nevis prece. Ar mājas lapas piegādi klientam ir nepietiekami. Mājas lapas izstrādātajam ir jāpārliecinās par to, ka izveidotā mājas lapa darbojas pareizi, klients ir apmierināts, kā arī ir jābūt gatavam veikt neplānotas izmaiņas. Zemāk noskaidro to, kas ir web hostings

Attēlu rezultāti vaicājumam “web hosting”

Mājas lapas izveide: web hostings. 

Tomēr visbūtiskākais šajā posmā ir regulāra mājas lapas atjaunošana. Ja Jūs izmantojat kādu no satura vadības sistēmām, regulāra mājas lapas atjaunināšana novērsīs kļūdas un samazinās drošības riskus.

Paredzamais izpildes laiks:  nepārtraukti, visu laiku.

Mājas lapas izveide: secinājums

Jums ir jāatceras, ka mājas lapas izstrādes process nesākas dienā, kad tiek rakstīts mājas lapas kods un nebeidzas līdz ar tās publicēšanu interneta vidē. Ļoti nozīmīgi ir arī pārējie mājas lapas izveides posmi, īpaši izpētes posms, jo tas nosaka to, cik efektīvs un produktīvs būs projekta vadības process.

Viens no mājas lapas veiksmes faktoriem ir zināšanas par mērķauditoriju: tās dzimums, vecums, nodarbošanās un intereses. Tikpat nozīmīgs ir mājas lapas izstrādes projekta uzturēšanas periods. Izveidotajam projektam ir jābūt pielāgojamam atbilstoši klientu vēlmēm. Atcerieties, ka nav “nenozīmīga mājas lapas izstrādes posma”. Visi iepriekšminētie posmi ir nozīmīgi, jo pasargās Jūsu uzņēmumu no liekiem tēriņiem un daudzām neparedzētām situācijām. Jūs saglabāsiet kontroli pār web izstrādes procesu un gala rezultāts vairs nebūs pārsteigums.


Lasīt vairāk: mājas lapas izstrāde


Rakstā izmantotais informācijas avots: Mājas lapas izveide, tās galvenie posmi


Saistītie raksti:

Specifikāciju izstrādes process

Jautājumi, kurus uzdot mājas lapas izstrādātajam

Kā mājas lapa var palīdzēt Tavam biznesam?

7 rupjas kļūdas mājas lapu izstrādē

Cik maksā mājas lapas izstrāde?

Kas ir mājas lapas lietotāju pieredze (user experience)?

Kas būtu jāņem vērā pirms izstrādāt mājas lapu?


Interesē mājas lapas izveide? Jautā, mēs palīdzēsim!