AGON

Eiropas savienības projekta ietvaros atbalstīta starptautiskā Sporta konference.

Projektu ietvaros tika realizēts:

  • projektu vadība;
  • vizuālās identitātes koncepcijas izstrāde;
  • vizuālās identitātes izstrāde;
  • tehniskās specifikācijas izstrāde;
  • Crowfunding risinājuma integrācija;
  • responsīva dizaina izstrāde;
  • sociālo mēdiju un konferences materiālu dizaina izstrāde;
  • rakstu rīka izstrāde balstoties uz tehnisko specifikāciju.

 

datoram planšetei telefonam
Aplūkot mājas lapu