Cirsmas

Uzņēmums, kura darbības virzieni ir aizaugušu īpašumu attīrīšana un meža īpašumu un cirsmu iegāde.

Projektu ietvaros tika realizēts:

  • projektu vadība;
  • struktūras un satura izstrāde;
  • responsīva dizaina izstrāde;
  • vizuālā programmēšana;
  • funkcionālā programmēšana;
  • testēšana dažādās ierīcēs un pārlūkprogrammās.
datoram planšetei telefonam
Aplūkot mājas lapu