LSFP

Latvijas Sporta federāciju padome

Latvijas Sporta federāciju padome – LSFP ir atzīto 88 sporta federāciju apvienība, kura atbilstoši Sporta likumam pārstāv un īsteno to kopīgās intereses. Biedrība reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1993. gada 3. jūnijā.

Projekta ietvaros tika realizēts:

 • projekta vadība;
 • tehniskās dokumentācijas izstrāde;
 • responsīvā prototipa izstrāde;
 • responsīvā dizaina izstrāde;
 • vizuālā programmēšana;
 • funkcionālā programmēšana;
 • datu bāzes migrācija;
 • kalendāra izstrāde balstoties uz tehnisko specifikāciju;
 • testēšana dažādās ierīcēs, pārlūkprogrammās;
 • projekta uzturēšana;
 • korporatīvo materiālu izstrāde.
datoram planšetei telefonam
Aplūkot mājas lapu