NEFAB

Funkcionāli gaisa telpas risinājumi.

Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks, kurā ietilpst Igaunija, Somija, Latvija un Norvēģija. Veic gaisa telpu optimizāciju, lai paaugstinātu lidojumu efektivitāti un drošības līmeni, samazinātu degvielas patēriņu, gaisa transporta kaitējumu videi un aviakompāniju izmaksas. Darbojas ciešā sadarbībā ar aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta ietvaros tika realizēts:

  • projekta vadība;
  • web dizaina koncepcijas izstrāde;
  • responsīva prototipa izstrāde;
  • responsīva dizaina izstrāde;
  • vizuālā programmēšana;
  • funkcionālā programmēšana;
  • testēšana;
  • projekta uzturēšana.

 

datoram planšetei telefonam
Aplūkot mājas lapu