Pelletfy

Piedāvā apkures granulu abonēšanu visai sezonai, saglabājot nemainīgu cenu un kvalitāti.

Projektu ietvaros tika realizēts:

  • projektu vadība;
  • responsīva dizaina izstrāde;
  • vizuālā programmēšana;
  • funkcionālā programmēšana;
  • testēšana dažādās ierīcēs un pārlūkprogrammās;
  • uzturēšana.
datoram planšetei telefonam
Aplūkot mājas lapu