Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā.

Iepirkumā ieguvām tiesības sniegt “Dizaina un maketēšanas pakalpojumus 2016.gadā”.

Mūsu pakalpojumos ietilpa:

projektu vadība;
dizaina izstrāde;
maketēšana;