Latlit

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programma 2014.-20220. gadam, lai veicinātu reģionu ilgtspējīgu un vienotu sociālekonomisko attīstību, palīdzot padarīt tās konkurētspējīgas un pievilcīgas dzīvošanai, darbam un apmeklējumiem.

Projektu ietvaros tika realizēts:

  • projektu vadība;
  • responsīva dizaina izstrāde;
  • vizuālā programmēšana;
  • funkcionālā programmēšana;
  • testēšana dažādās ierīcēs un pārlūkprogrammās;
  • satura ievade;
  • uzturēšana.
ПК планшет телефон
Просмотр страницы