Aktuāli! Konsultācija par esošās mājas lapas uzlabošanu!

Profesionālu mājas lapu izstrāde

Bieži vien mājas lapas izstrādātāji mājas lapas izveides procesā fokusējas uz izstrādes tehnisko pusi, piemēram, mājas lapas ietvaru (wireframe), kodēšanu un web lapas satura pārvaldību. Tomēr jums kā klientam ir jāatceras tas, ka izcila mājas lapas izstrāde nav stāsts par to, kā sociālos medijus vai neparastus vizuālos elementus veiksmīgāk integrēt mājas lapā. Lieliska mājas lapas izstrāde ir stāsts par to, kā izveidot uzņēmuma stratēģijai atbilstošu korporatīvo web lapu

Profesionālu mājas lapu izstrāde

Profesionālu mājas lapu izstrāde nav tikai estētiskas mājas lapas izstrāde. Profesionāli izstrādātas mājas lapas ir mājas lapas, kas piesaista potenciālo klientu uzmanību, kā arī palīdz izprast jūsu uzņēmuma piedāvāto produktu, jūsu uzņēmumu un jūsu uzņēmuma zīmolu – tā vizuālo un tekstuālo elementu saskaņotību. Tas nozīmē to, ka katram jūsu mājas lapā ietvertajam elementam ir jāpalīdz sasniegt izvirzītais mērķis.

Video: kas ir mājas lapu izstrāde?

Kādā veidā Jūs varat sasniegt visu mājas lapas elementu saskaņotību un harmoniju? Tas ir iespējams tikai tad, ja mājas lapas izstrādes process ir pārdomāts, kā arī klients izrāda interesi par mājas lapas izstrādes procesa posmiem un to sagaidāmo rezultātu.

Mājas lapas izstrādes process ietver 7 secīgus posmus:

 1. – Mērķu identificēšana: Pirmajās tikšanās reizēs ar klientu web izstrādātājam ir jānoskaidro mājas lapas izveides mērķis, tas, ko klients vēlas panākt pēc mājas lapas izveides.
 2. – Projekta ietvara definēšana: Pēc tam, kad web izstrādātājs ir nodefinējis mājas lapas izveides mērķi, ir iespējams nodefinēt mājas lapas izstrādes projekta ietvaru. Projekta ietvars satur informāciju par mājas lapas iekšlapām, mājas lapas funkcionalitāti un citu būtisku informāciju, kas dod iespēju uzsākt projekta mērķu izpildi noteiktajā laika posmā.
 3. – Lapas kartes un lapas ietvara izveide: Pec mājas lapas projekta ietvara definēšanas, web izstrādātājs var pievērsties mājas lapas kartes izstrādei, kas ietver informāciju par web satura un funkciju mijiedarbību (saskaņā ar ietvaru).
 4. – Mājas lapas satura izstrāde: Pēc tam, kad web izstrādātājs ir beidzis darbu pie pamatlietām, tiek uzsākta mājas lapas satura izstrāde. Web satura izstrāde ir jāveic saskaņā ar klienta norādēm un meklētājprogrammu īpatnībām.  Saturs ir nepieciešams, lai varētu uzsākt darbu pie nākamā projekta posma.
 5. – Vizuālo elementu izstrāde: Pēc mājas lapas arhitektūras un web satura izstrādes ir iespējams uzsākt darbu pie uzņēmuma zīmola atspoguļošanas mājas lapā. Atkarībā no klienta vēlmēm un sadarbības veida, šis projekta posms var būt definēts vai arī mājas lapas izstrādātajam tas ir jādefinē patstāvīgi. Šajā posmā var palīdzēt moodboardi, stila kolāžas u.c.
 6. – Mājas lapas testēšana:  Šajā posmā notiek paveiktā darba testēšana, web izstrādātājs noskaidro to, kā mājas lapu redzēs Jūsu klienti, kā arī veic nepieciešamos labojumus un kļūdu novēršanu. Tiks novērtēta gan lietotāja pieredze, gan laboti kļūdainie linki.
 7. – Mājas lapas publicēšana! Pēc tam, kad mājas lapas izstrādātājs ir pārliecinājies par to, ka mājas lapa darbojas lieliski, ir pienācis laiks plānot un realizēt mājas lapas publicēšanu. Šajā posmā tiek ietverta gan mājas lapas publicēšanas laiks, gan arī komunikācijas nodrošināšana ar mājas lapas apmeklētajiem, lai viņi uzzina par  to, ka jūsu uzņēmums ir izveidojis jaunu web lapu.

Attēlu rezultāti vaicājumam “web development cycle”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – mājas lapas izstrādes process.

Tagad pievērsīsimies katra mājas lapas izstrādes posma detalizētākam apskatam.

Profesionālu mājas lapu izstrāde – mērķa noteikšana

Šis ir mājas lapas izstrādes pirmais posms, kurā mājas lapas izstrādātājam, sadarbojoties ar uzņēmuma īpašniekiem vai klientu pārstāvjiem, ir jānodefinē mājas lapas izstrādes galvenais mērķis. Jautājumi, kas dod iespēju sasniegt šī posma mērķi ietver:

 • – Kam paredzēta ir mājas lapa?
 • – Kādas ir mājas lapas apmeklētāju ekspektācijas?
 • – Vai mājas lapas primārais mērķis ir pārdot, informēt vai izklaidēt?
 • – Vai mājas lapai ir jāatspoguļo uzņēmuma zīmola galvenā ziņa vai mājas lapa ir daļa no zīmolvadības stratēģijas, vai mājas lapa ir neatkarīga no zīmolvadības stratēģijas?
 • – Ja Jūsu konkurentiem ir mājas lapas, kādas idejas Jūs vēlētos aizņemties, bet ko darīt savādāk nekā jūsu uzņēmuma konkurenti?

Attēlu rezultāti vaicājumam “website client analysis”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – mājas lapas apmeklētāju izpēte. 

Šis ir vissvarīgākais jebkura mājas lapas izstrādes procesa posms. Jums ir jāatceras tas, ka, ja atbildes uz šiem jautājumiem nebūs pilnvērtīgas, Jūsu mājas lapas izstrādes projekta rezultāts var nesasniegt sākumā izvirzīto web izstrādes mērķi. Izstrādātā mājas lapa var sasniegt pretējo mērķi.

Attēlu rezultāti vaicājumam “good vs bad website”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – nekvalitatīvas mājas lapas piemērs.

Pirms mājas lapas projekta izstrādes uzsākšanas ir noderīgi identificēt vienu vai vairākus mājas lapas izstrādes mērķus, tos apkopojot kopsavilkumā. Tas palīdzēs izstrādāt Jūsu uzņēmuma vajadzībām atbilstošāko mājas lapu. neaizmirstiet pārliecināties par to, ka Jūs esat sapratuši to, kas ir jūsu mājas lapas un uzņēmuma mērķauditorija, kā arī esat izstrādājuši konkurences stratēģiju darbam ar konkurentu web lapām.

Profesionālu mājas lapu izstrāde – projekta ietvars

Visizplatītākā un vissarežģītākā problēma mājas lapas izstrādes projektos ir projekta ietvara (budžets, laiks un resursi) definēšana. Bieži vien klienta prātā ir viens konkrēts mājas lapas izstrādes mērķis, tomēr projekta laika tas vairākkārt tiek mainīts pretēji sākotnējam. Web izstrādātājam tas rada liekas problēmas, no kurām varētu izvairīties.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website example”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – web lapas piemērs. 

Ne vienmēr tās ir problēmas, tomēr bieža projekta ietvara maiņa bieži vien nozīmē vairāk darba visai projekta izstrādes komandai. Bet, ja projekta ietvara ekspektācijas no klienta puses tiek pārsniegtas, bieži vien projekta izstrādes laika grafiks un paredzētais budžets pārsniedz sākumā definēto, bet projekta izveide esošajos apstākļos kļūst gandrīz nerealizējama.

Lai veiksmīgāk definētu projekta ietvaru ir ieteicams izmantot Ganta diagrammu vai tās alternatīvas. ganta diagrammā tiek ietverts reālistisks projekta laika, budžeta un resursu izlietojums, kā arī iezīmēti svarīgākie projekta starpposmi. Ganta diagramma dod vērtīgu atgriezenisko saiti gan klientam, gan mājas lapas izstrādes komandai, jo dod iespēju katram fokusēties uz saviem uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “gant diagramm”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – Ganta diagrammas piemērs. 

Profesionālu mājas lapu izstrāde – lapas karte un karkass

Katras profesionāli izstrādātas mājas lapas pamatā ir lapas karte. Lapas karte dod iespēju mājas lapas izstrādes komandas dalībniekiem izprast informācijas arhitektūru, kā arī skaidro sakarības starp mājas lapas iekšlapām un web satura elementiem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website wireframe example”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – mājas lapas karkass. 

Mājas lapas veidošana bez lapas kartes ir kā mājas veidošana bez pamatiem. Tikai retos gadījumos tas beidzas labi. Nākamais solis ir lapas karkasa (wireframe) izstrāde. Lapas karkas sevī ietver mājas lapas tekstuālo un vizuālo elementu izvietojumu, kā arī var palīdzēt novērst nepilnības, kas radušās lapas kartes izstrādes laikā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website sitemap example”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – lapas kartes izstrāde. 

Kaut gan mājas lapas karkasā netiek ietverti mājas lapas izstrādes rezultātā izveidotie vizuālie elementi, tas dod iespēju saprast to, kā izskatīsies mājas lapa pēc izstrādes projekta noslēgšanās. Bieži vien mājas lapu dizaineri izmanto tiešsaistes risinājumus mājas lapas karkasa izveides, tomēr ir jāatceras, ka lapas karkasu var veidot kā vēlās, pat manuāli ar roku.

Profesionālu mājas lapu izstrāde – web satura izstrāde

Runājot par mājas lapas saturu, SEO jeb meklētājprogrammu optimizācija ir tikai puse no vēlamā rezultāta. Pēc tam, kad mājas lapas ietvars un karkass ir izveidots, jūs varat uzsākt darbu pie vissvarīgākās mājas lapas projekta sadaļas – tekstuālā satura izstrādes.

Attēlu rezultāti vaicājumam “web development cycle”

Profesionāla mājas lapu izstrāde – mājas lapas saturs. 

Mājas lapas saturam ir divi mērķi:

Profesionālu mājas lapu izstrāde – klientu iesaiste un darbība #1

Pirmkārt, mājas lapas saturs piesaista potenciālo klientu uzmanību un virza tos uz nepieciešamo darbību veikšanu, lai sasniegtu mājas lapas galvenos mērķus. Šo rezultātu ietekmē gan rakstītais saturs, gan tas, kādā veidā saturs tiek prezentēts (tipogrāfija, vizuālie un strukturālie elementi).

Attēlu rezultāti vaicājumam “website content”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – mājas lapas saturs.

Kādu mājas lapas saturu izstrādāt? Pārsātināts, ļoti garš dzīvesstāsts vai gara proza bieži vien nespēs ilgstoši noturēt mājas lapas apmeklētāja uzmanību. Īss, neparasts un intriģējošs mājas lapas saturs piesaistīs potenciālo klientu uzmanību, kā arī neapzināti liks aplūkot arī citas mājas lapas sadaļas. Pat, ja Jums ir nepieciešams apjomīgs web saturs, sadaliet to nelielās rindkopās un izceliet svarīgāko. Neaizmirstiet pievienot vizuālos elementus, lai saglabātu lasītāja interesi līdz pat raksta beigām.

Profesionālu mājas lapu izstrāde – SEO #2

Mājas lapas saturs ievērojami paaugstina mājas lapas redzamību meklētājprogrammās. Jāatgādina, ka meklētājprogrammu optimizācija jeb SEO ir mājas lapas satura izveide un pielāgošana tā, lai sasniegtu augstāku reitingu. Reitings ir svarīgs. Jo augstāka ir mājas lapas pozīcija meklētājprogrammās, jo vairāk potenciālo klientu jūsu uzņēmums var piesaistīt.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website seo”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – SEO elementi. 

Jebkuras mājas lapas veiksmes pamatā ir atbilstošu atslēgas vārdu un nozīmīgāko frāžu (meklēšanas vaicājumi) identificēšana. Šī mērķa sasniegšanai Jūs varat izmantot rīkus, kas parāda meklēšanas vaicājumu skaitu Jūsu izvēlētajiem atslēgas vārdiem un frāzēm, tādējādi Jūs noskaidrosiet, ko internetā meklē jūsu uzņēmuma potenciālais klients. Meklētājprogrammu algoritmi kļūst arvien sarežģītāki, līdz ar to arī jums regulāri ir jāpilnveido Jūsu mājas lapas satura stratēģija.

Visbiežāk mājas lapas satura izstrāde fokusējas uz SEO. Atslēgas vārdi, ,kuru pozīcijas jūs vēlaties uzlabot ir jāievieto virsrakstos, satura (vēlams satura sākumā). Atslēgas vārdi ir jāiekļauj arī pamatteksta virsrakstos, meta tagā, mājas lapas pamattekstā un citos web satura elementos.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website seo”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – kas ietekmē mājas lapas reitingu?

Labi uzrakstīts mājas lapas saturs, kas ir gan informatīvs, gan piesātināts ar svarīgākajiem atslēgas vārdiem ir gan vieglāk uztverams mājas lapas apmeklētajiem, gan meklētājprogrammu robotiem. Ir jāatceras, ka jūs kā mājas lapas klients varat piedāvāt dažādus mājas lapas satura variantus, tomēr web izstrādātājam jūsu vietā nav jāizvēlas ne saturs, ne atslēgas vārdi, kurus jūs izmantosiet mājas lapas satura izstrādes un uzturēšanas laikā.

Profesionālu mājas lapu izstrāde – vizuālie elementi

Visbeidzot, ir pienācis laiks izveidot mājas lapas vizuālo noformējumu. Šo mājas lapas izstrādes posmu realizē balstoties uz jau esošajiem uzņēmuma zīmola elementiem, krāsu izvēli, logotipu to saskaņojot ar klientu. šis ir tas posms, kurā ir iespējams atklāt to, cik profesionāls ir Jūsu izvēlētais mājas lapas izstrādātājs vai web dizaineris.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website graphic design elements”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – mājas lapas ar grafiskajiem elementiem. 

Mūsdienās attēlu nozīme profesionālas mājas lapas dizaina nodrošināšanā ir būtiski palielinājusies. Kvalitatīvi attēli ne tikai mājas lapai piešķir profesionālu un pabeigtu izskatu, bet arī nodrošina zīmola komunikāciju, ir lietotājam draudzīgi un paaugstina uzticamību jūsu zīmolam.

Ir zināms, ka vizuālais saturs var būtiski palielināt mājas lapas klikšķu skaitu, potenciālo klientu iesaisti, kā arī ģenerēt uzņēmuma peļņu. Tomēr nozīmīgāks ir fakts, ka cilvēki (mājas lapas apmeklētāji) mājas lapā vēlas redzēt attēlus. Mājas lapas grafiskie elementi ne tikai palīdz nodot zīmola vēstījum, bet arī daudz vienkāršāk uztvert rakstīto saturu, turklāt, attēli samazina lasīšanai nepieciešamo laiku.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website graphic”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – responsīvais web dizains. 

Kvalitatīvu attēlu izveidei ir ieteicams piesaistīt fotogrāfu vai grafisko dizaineri. Ir jāatceras, ka masīvi un ļoti eleganti attēli būtiski samazina mājas lapas ielādes ātrumu. Pārliecinieties arī par to, ka visi mājas lapā ietvertie attēli ir responsīvi. Vizuālais mājas lapas dizains ir viens no veidiem, ka komunicēt ar mājas lapas apmeklētājiem. attēli nosaka to, cik veiksmīga būs jūsu izveidotā mājas lapa. Ja kaut kas nebūs izdevies, mājas lapas apmeklētājs dosies uz jūsu konkurentu web lapu.

Profesionālu mājas lapu izstrāde – testēšana

Pēc tam, kad mājas lapā ir ievietoti visi vizuālie elementi, ir iespējams uzsākt mājas lapas testēšanu. Mājas lapas testēšanas laikā web izstrādātājs pārliecinās par to, ka visi linki darbojas, kā arī mājas lapa tiek ielādēta atbilstoši visās ierīcēs un populārākajās pārlūkprogrammās.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website testing”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – ko ietver mājas lapas testēšana?

Bieži vien kļūdas rodas nepareizas mājas lapas kodēšanas rezultātā, tomēr kļūdas ir grūti identificēt un novērst. Tādēļ ir labāk, ja pirms mājas lapas publicēšanas kļūdas ir identificētas un novērstas. Pārbaudiet arī mājas lapas meta virsrakstus un tagus. Vārdu secība var ietekmēt to, kā un kur jūsu mājas lapa parādīsies meklēšanas rezultātos.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website testing process”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – web testēšanas diagramma.

Profesionālu mājas lapu izstrāde – publicēšana

Tagad ir pienācis laiks vispatīkamākajam brīdim mājas lapas izstrādes projekta realizēšanā. Tad, kad mājas lapas izstrādes projekts ir noslēdzies, kā arī produkts ir pārbaudīts, jauno mājas lapu ir nepieciešams publicēt. negaidiet to, ka viss notiks perfekti. Iespējams būs daži elementi, kuru kļūdas būs operatīvi jālabo. Mājas lapas izstrāde ir mainīgs process, kuras rezultāts ir nepārtraukti jāpilnveido.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website launching banner”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – mājas lapas publicēšanas baneris. 

Mājas lapas dizaina izstrāde ir stāsts par to, kā atrast pareizo balansu starp formu un funkcionalitāti. Jums ir jāizmanto pareizie fonti, krāsas un dizaina motīvi, neaizmirstot par mājas lapas navigāciju un lietotāja pieredzes nodrošināšanu. Pieredzējušiem mājas lapas izstrādātājiem un web dizaineriem tas ir jāspēj. Pēc tam, kad mājas lapa ir publicēta, tās darbības rezultāti nepārtraukti tiek uzraudzīti.

Attēlu rezultāti vaicājumam “website before and after”

Profesionālu mājas lapu izstrāde – pirms un pēc. 

Profesionālu mājas lapu izstrāde – secinājums

Profesionālas mājas lapas izstrādes process visiem klientiem ir līdzīgs. profesionāls web izstrādātājs vienmēr atradīs balansu starp klienta vēlmēm un mērķauditorijas vajadzībām. Vai jūs izvēlētos līdzīgu mājas lapas izstrādes procesu vai tomēr kaut ko mainītu?


Lasīt vairāk: mājas lapu izstrāde


Rakstā izmantotie informācijas avoti: 7 web izstrādes procesa posmi

 


Saistītie raksti:

Specifikāciju izstrādes process

Jautājumi, kurus uzdot mājas lapas izstrādātajam

Kā mājas lapa var palīdzēt Tavam biznesam?

7 rupjas kļūdas mājas lapu izstrādē

Cik maksā mājas lapas izstrāde?

Kas ir mājas lapas lietotāju pieredze (user experience)?

Kas būtu jāņem vērā pirms izstrādāt mājas lapu?


Interesē profesionālu mājas lapu izstrāde? Jautā, mēs palīdzēsim!